Изложение

Схема с изложението
 
Първа зала - Натиснете на изображението за да видите схемата в цял размер
 
    
Втора зала
 
Списък с фирмите - изложители на Софийската Дентална Среща 2011 
 
АТТ - Антон Трифонов / PLANMECA
Адрес: София, бул. "Георги Софийски" №1
Факултет по Дентална Медицина
тел: +359 885-167-884
факс: +359 2 869-98-65
e-mail: att@mail.orbitel.bg
 
Colgate
www.colgate.com
 
 
ET "Анка Кацарова"
Адрес: София, ул."Стефан Караджа" №5
Тел: +359 2 981-07-78, 952-63-28, 944-63-97
e-mail: ankatzarova@abv.bg
www.akatzarova.com
 
"Атлантис" ООД
Адрес: Пловдив, ул. "Порто Лагос" №9
тел: +359 32 96-21-36
e-mail: office@laser-atlantis.com
www.laser-atlantis.com
 
"Булад Дент"
Адрес: София, ул."Николай Коперник" №44
тел: +359 2 971 48 44, 971-10-59
fax: +359 2 971 34 5
e-mail:bulad@mreja.net
www.buladdent.com
 
Zimmer Dental
Адрес: София, ул. "Крум Попов" №62
тел: +359 2 865-70-31; +359 884 901-802
e-mail: zimmer_vilem@dir.bg
 
      
"Вилем" ООД ; Quintessence
Адрес: София, ул. "Крум попов" №62
тел: +359 2 865 70 31, +359 884  901-802
e-mail: vilem_ood@dir.bg
www.vilem.bg
 
"Дентаком" ООД
Адрес: бул. "Македония" №22"
тел: +359 2 951-66-14, 953-29-75
факс: +359 2 954-94-01
e-mail: dentacom@mbox.contact.bg
www.dentacom.con
 
ЕТ "Дентакон"
Адрес: Пловдив, бул. "Васил Априлов" №92
тел:+359 32 263 263, +359 888 983-483
e-mail: dentacon@yahoo.com
www.dentaconbg.com
 
"Дентатехника" ЕООД
Адрес: София, бул. "Андрей Ляпчев" 66
тел: +359 2 975-08-60, 975-30-87
e-mail: dentatechnica@gmail.com
www.dentatechnica.com
 
"Dental Tribune"
Адрес: София, кв. Лозенец, ул. Липа №2
тел/факс: +359 2 963 00 09
e-mail: office@dental-tribune.net
www.dentaltribune.net
 
"Ексел Дент" ЕООД
Адрес: София, ул. "Кърниградска" 14
тел: +359 2 986 35 68
e-mail: office@excelldent-bg.com
www.excelldent-bg.com
 
 
"ЕМ 23 Консидент"
Адрес: ж.к. Гоце Делчев, ул. "Деян Белишки" 62
тел:+359 2 958 12 13
e-mail: sales@konsident.com
www.konsident.com
 
"Ивентас"
Адрес: София, бул. "Симеоновско шосе" №130
тел:+359 2 955 51-15, 955 51-16
факс:+359 2 955 5119
e-mail: showroom@iventas.bg
www.iventas.bg
 
"Инова" ООД
Адрес: София, ул. Цветна Градина 27-29
тел: +359 2 963-06-46, 963-19-61
факс: +359 2 963 29 66
e-mail: inova@omega.bg
www.inova.bg
 
"Карис-М"
Адрес: София, бул. "Георги Софийски" №22
тел: +359 2 953-15-80, 952-32-01, +359 898 450 571
e-mail: caris@micronic.bg
www.carisbg.com
 
"Контакт Медикъл Интернешънъл" ООД - CMI
София, ул. "Достоевски" №4, ет.4 ап.6
тел: +359 2 980-75-05
факс: +359 980-50-72
www.cmi-bg.com
 
"Лаб Tехнолоджи" ООД
Адрес: София, ул. "Враня"№ 82-86
Тел:+359 2 832-08-88, +359 886 469-817
факс: +359 2 829 50 45
e-mail: labtechnology@dir.bg
www.labtechnology-bg.com
 
"МБ Консулт 2000"
Адрес: София, ж.к. Белите брези, ул. "Смърч" №27, ет.1
тел: +359 2 958-10-48, 958-16-17, +359 885 039-823
факс: +359 2 958 16 17
e-mail: info@mbconsult2000.com
www.mbconsult2000.com
 
"МИПИС" ООД
Адрес 1: Варна, ул. "Генерал Цимерман" №55
Адрес 2: София, ул "Перник" №91
тел/факс: +359 52 601-648 - Варна; +359 882 50 82 39 - София
e-mail: mipis04@abv.bg; mipis.sofia@abv.bg
www.mipis.com
 
Lacalut / НатурПродукт
Адрес: София, бул. "Христофор Колумб" №64, Логистична сграда 3, вх. 4
тел: +359 979-12-19, 979-08-75, 979-15-03, 979-15-06
e-mail: gbachvarova@naturpro.com
www.naturprodukt.bg
 
 
"Оптика Лазер" ООД
Адрес: София, ул. "3020" №34
тел: +359 2 822-11-05
факс: +359 2 822-34-96
e-mail: info@opticalaser.net
www.opticalaser.net
 
"Патриция" ООД
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" 177
тел: +359 2 931 99 31, 931-99-21, 931-99-21, +359 888 468 063
факс: +359 2 931 99 30
e-mail:patricia@patricia.bg
www.patricia.bg
 
"Placaid"
Адрес: София, ул. "Дойран" №15 вх.Б, ет.3
тел: +359 2 858-32-72
e-mail: placaidbg@gmail.com
www.placaid.com
 
"Ралев Дентал" АД
Адрес: Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №9Б ет. 5, офис 7
Тел: +359 32 64-20-56
e-mail: ralev_dental@abv.bg
www.ralev-dental.bg
 
KERR Spofa Dental
Адрес: 1505 София, ул."Алеко Константинов" 14
тел: +359 888 92 55 69
e-mail: Krasimira.Mitikova@spofadental.com ; Krasimira.Mitikova@kerrhawe.com
www.kerrdental.eu; www.spofadental.com
 
МиПлант
Адрес:  бул. Арсеналски №15, етаж 1
тел: +359 2 950 30 20; +359 887 630 755
www.miplant.bg
 
 
Роми Дент
Адрес:
1113 София, ул. "Прелом" №8
тел: 02/971 54 40
e-mail: cossev@romy-dent.com
www.romy-dent.com
"Swissdent"
Адрес: София, ул. "Кавала", №8, офис Б
тел: +359 2 831-00-36
e-mailsw@swissdentbg.com
www.swissdentbg.com
 
"Sanofi Aventis"
Адрес: София, бул. "Александър Стамболийски" №103, Sofia Tower, ет.8
тел: +359 2 970 53 00
факс: +359 2 970 53 33
www.sanofi-aventis.bg
 
 
"Техникъл & Дженеръл - България" ООД
Адрес: София, ул. "Д.Брадистилов" №4
Тел: +359 889 89 50 23
e-mail: tgdent@abv.bg
 
 
"Ултрадентал" ООД
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №10, партер
тел: +359 2 9 533-557
факс: +359 2 9 553-559
e-mail: info@ultradental.net
www.ultradental.net
 
"Химтрейд Комет" ООД
Адрес: София, бул. "Цар Борис III" №12, бл.59
Тел/факс: +359 2 953-13-10, 951-50-33
e-mail: chimtrd@cablebulgaria.bg
www.chimtrade-komet.com
 
"Крис-95" 
Адрес: София, ж.к."Разсадника", ул. "Райна Княгиня" №1
тел/факс: +359 2 983 27 42, GSM: +359 885 300 063
e-mail: sales@kris95.com
www.kris95.com
 
"W&H България" EООД
Адрес: София, ул."Пирин" №91
тел: +359 2 854 95 65, 854 95 66, 854 95 90
e-mail: office.bg@wh.com
www.wh.com
 
"Nike srl"
Address: Via Donatori del Sangue, 1-58015, Orbetello
tel: +39 06713 00062
fax: +39 0671302621
e-mail: info@nikesrl.com
www.nikesrl.com
 
 
 
  
MD Simulation Ltd.
HaBonim Street no:3
Ramat Gan, Israel

Tel +972 3 751 73 32
www.mdsimulation.com | www.dentalmaster.net

 

Партньори

  • План график пациенти и профили на пациенти