Постери и Орални Презентации SDM 2018

Постер

Възстановяване с имплант при онкоболни пациенти в Денталния Институт в Лийдс

Ханс Антов, Джеймит Пател, Питър Никсън

Произход: Възстановяването с импланти при рак на главата и шията включва интердисциплинарен подход със задълбочени познания върху това как различните фактори могат да повлияят на изхода. Цели: Да се изследват предоставените лечения, изходите от лечението, нуждите от лечение и ефективността на услугата. Да се определят потенциалните рискови фактори. Методи: Ретроспективно събиране на данни, използвайки записи на пациенти (2005 - 2017 г.). Резултати: Разгледани 82 пациенти. Поставени 297 импланти. 54 % провели лъчетерапия. 51% провели химиотерапия. 97 % бяха оцелели рано. 94 % от случаите бяха успешно възстановени. 83% бяха поставени в естествена кост. 56% бяха поставени на долна челюст. Заключение: Бяха докладвани високо ранно оцеляване на импланта и протетичното възстановяване. Резултати бяха сравнени с литературата.

Прочетете още

Постер

Далечни ифрачервени лъчи, излъчващи биокерамични основни каналопълнежни силъри

Фидоски Ясмин

Цел: Запълването на кореновия канал е финалната процедура при ендодонтското лечение. Много видове каналопълнежни силъри са търговски достъпни и клинично използвани. Обаче повечето от тези силъри имат значителни проблеми със свойства като тъканно дразнене. Ендодонтските пълнежни материали се поставят директно върху живи тъкани. Тъканният отговор на тези материали е от голяма важност, защото той може да повлияе на изхода от ендодонтското лечение. Едно от изискванията към идеалния каналопълнежен силър е да прониква към периапикалните тъкани и съвместим с живата съединителна тъкан. Биокерамичните силъри се считат за благоприятна технология в ендодонтията. Няколко изследвания бяха оценени, покриващи различни свойства на биокерамичните силъри, включващи физични свойства, биосъвместимост, уплътнителни способности, адхезия, разтворимост и антибактериална ефикасност. Биокерамичните силъри бяха намерени да бъдат биосъвместими и подобни на други търговски силъри. Ние развихме нов тип биоактивни хидрокси апатитна биокерамика, която е способна да излъчва с висока производителност - инфрачервено рентгеново облъчване. Този тип инфрачервени лъчи имат много комплексни и полезни ефекти върху тъканите на човешкото тяло като активиране на няколко ключови механизма на ангиогенеза ( например активиране на eNOS). Целта на нашето изследване беше да се сравни биосъвместимостта и оздравителната способност на новооткритата биокерамика със среден размер на частиците от 3,5 ㎛, получени след топлинна стерилизация на температурата > 1,200 (Група А) с друг вид на търговски достъпен силър на базата на цинков окис - евгенол (Група Б) и да оцени участието на тези силъри в периапикалното оздравяване.

Прочетете още

Постер

Изработване на композитни зъбни шини с „инжекционна технология”

Еирини С., Гоголас Н., Сари С., Папандреу Н., Нтовас П., Анагнотус М., Папазуглу Е.

Представя се случай с изработване на композитна шина с използването на "инжекционна технология"; преглед на индикациите и контраиндикациите на гореспоменатата техника.

Прочетете още

Постер

Имедиатни срещу отложени дентални импланти в пресни или оздравели екстракционни рани (преглед)

Александрос Малиотис, Елина Малиоти

Abstract Summary: Immediate placement of implants into extraction sockets has been extensively reported in the dental literature, but only a limited number of studies have evaluated the outcomes of immediate restoration of these implants. In the present review we collected the results and conclusions from 3 different clinical studies (located in Europe) which evaluate the functionality and efficiency of Immediate or delayed loading of implants to fresh extraction sockets OR healed sites.

Прочетете още

Постер

Мултидисциплинарен подход при лечение на пародонтално компроментиран "безнадежден" зъб

Камен Коцилков, Христина Георгиева- Коцилкова, Радой Димитров

Въведение: Пародонтитът е заболяване, характеризиращо се с прогресивна загуба на прикрепване поради отговор на домакин, индуциран от микроорганизми, обитаващи денталния биофилм. В случаи с напреднала загуба на пародонтални структури може да има патологично зъбно преместване, подвижност и рецесии. Общите подходи на пародонталната терапия не водят до предвидим резултат при такива тежки случаи, правейки прогнозата на тези зъби "безнадеждна". Обаче интердисциплинарният лечебен подход, комбинирайки методи от различни дентални дисциплини може да доведе до успешен функционален и естетичен резултат и да запази тези тежко компроментирани зъби. Цел: Да се прегледа лечебния работен процес при пациент с пародонтално компроментирани зъби. Материали и методи: Представя се 37 годишен пациент с пародонтален абсцес, ангажиращ зъб 22. Пародонталната оценка разкрива генерализирано пародонтално заболяване. Зъб 22 има пародонтален джоб с дълбочина 9 мм, едната страна на вътрекостния дефект е с обширна хоризонтална компонента ( повече от 75 % загуба на пародонтална поддръжка) и III степен на подвижност, правейки прогнозата безнадеждна. Първоначалната пародонтална терапия, следвана от пародонтална хирургия и ортодонтско лечение доведоха до елиминиране на пародонталния дефект и адекватна зъбна позиция. Козметичното бондване разреши проблема "черен триъгълник", поради дефицит на мека тъкан. Резултат: Отличното оздравяване на меките тъкани три години след хирургичната интервенция със запазване на обема на меките тъкани беше наблюдавано с рентгенологични данни за образуване на нова кост във вътрекостния компонент. Ортодонтското лечение и козметичното бондване постигнала добър естетичен резултат. Заключение: Ограничавайки се в рамките на представения случай може да бъде заключено, че комбинацията на различни дентални дисциплини може да доведе до предвидим резултат при подобни случаи, осигурявайки дълготрайно функционално и естетично възстановяване на зъби, класифицирани като безнадеждни.

Прочетете още

Постер

Отговорът на горната челюст след лицево ортодонтско лечение при пациенти с клас III при ранно и късно смесено съзъбие

София Царцева Салия, Киро Папакоча, Газменд Юсуфи

Целта на това изследване е да изследва скелетните дефекти след ортодонтско лечение с лицева маска на пациенти с клас III в ранно и късно смесено съзъбие.Бяха анализирани цефалометрични рентгенографии преди и след лечение на 28 пациента (15 мъже и 13 жени), които имаха скелетна клас III малоклузия с кръстосана захапка във фронта и компонент от дефицит на горната челюст. Пациентите бяха разделени в две групи: ранно смесено съзъбие (от 6 до 9 г.) и късно смесено съзъбие (от 9 до 12 г.). Двете групи бяха лекувани с протракционна лицева маска - маска Delair (малък тип) и RME, когато имаше трансверзален дефицит в горната челюст. Резултатите от това изследване показват изместване напред на горната челюст (SNA p<0.05), повишаване на дължината на горната челюст (Co-A p<0.05), корекция на съотношението горна - долна челюст (ANB p<0.05) и мекотъканни промени в резултат на по- изпъкналия профил. Скелетният отговор на протракционното лечение на горната челюст беше значително по- висок при по- младите индивиди (6-9 години), докато по- малък ефект от лечението се получи при по- възрастните пациенти (9-12 години). Тези данни показват, че преместване на горната челюст напред може да се получи след лечение с лицева маска и по- добрия период за лицево ортодонтско лечение е ранно смесено съзъбие отколкото късно смесено съзъбие.

Прочетете още
Общо записи: 11 Показва записи 1 до 6
Страница 1  2    Следваща >