Постери и Орални Презентации SDM 2018

Постер

Възстановяване с имплант при онкоболни пациенти в Денталния Институт в Лийдс

Ханс Антов, Джеймит Пател, Питър Никсън

Произход: Възстановяването с импланти при рак на главата и шията включва интердисциплинарен подход със задълбочени познания върху това как различните фактори могат да повлияят на изхода. Цели: Да се изследват предоставените лечения, изходите от лечението, нуждите от лечение и ефективността на услугата. Да се определят потенциалните рискови фактори. Методи: Ретроспективно събиране на данни, използвайки записи на пациенти (2005 - 2017 г.). Резултати: Разгледани 82 пациенти. Поставени 297 импланти. 54 % провели лъчетерапия. 51% провели химиотерапия. 97 % бяха оцелели рано. 94 % от случаите бяха успешно възстановени. 83% бяха поставени в естествена кост. 56% бяха поставени на долна челюст. Заключение: Бяха докладвани високо ранно оцеляване на импланта и протетичното възстановяване. Резултати бяха сравнени с литературата.

Прочетете още

Постер

Далечни ифрачервени лъчи, излъчващи биокерамични основни каналопълнежни силъри

Фидоски Ясмин

Цел: Запълването на кореновия канал е финалната процедура при ендодонтското лечение. Много видове каналопълнежни силъри са търговски достъпни и клинично използвани. Обаче повечето от тези силъри имат значителни проблеми със свойства като тъканно дразнене. Ендодонтските пълнежни материали се поставят директно върху живи тъкани. Тъканният отговор на тези материали е от голяма важност, защото той може да повлияе на изхода от ендодонтското лечение. Едно от изискванията към идеалния каналопълнежен силър е да прониква към периапикалните тъкани и съвместим с живата съединителна тъкан. Биокерамичните силъри се считат за благоприятна технология в ендодонтията. Няколко изследвания бяха оценени, покриващи различни свойства на биокерамичните силъри, включващи физични свойства, биосъвместимост, уплътнителни способности, адхезия, разтворимост и антибактериална ефикасност. Биокерамичните силъри бяха намерени да бъдат биосъвместими и подобни на други търговски силъри. Ние развихме нов тип биоактивни хидрокси апатитна биокерамика, която е способна да излъчва с висока производителност - инфрачервено рентгеново облъчване. Този тип инфрачервени лъчи имат много комплексни и полезни ефекти върху тъканите на човешкото тяло като активиране на няколко ключови механизма на ангиогенеза ( например активиране на eNOS). Целта на нашето изследване беше да се сравни биосъвместимостта и оздравителната способност на новооткритата биокерамика със среден размер на частиците от 3,5 ㎛, получени след топлинна стерилизация на температурата > 1,200 (Група А) с друг вид на търговски достъпен силър на базата на цинков окис - евгенол (Група Б) и да оцени участието на тези силъри в периапикалното оздравяване.

Прочетете още

Постер

Мултидисциплинарен подход при лечение на пародонтално компроментиран "безнадежден" зъб

Камен Коцилков, Христина Георгиева- Коцилкова, Радой Димитров

INTRODUCTION: Periodontitis is a disease characterized by progressive loss of attachment due to host response induced by the microorganisms inhabiting the dental biofilm. In cases with advanced loss of periodontal structures pathological tooth migration, mobility and recession can occur. The common approaches of the periodontal therapy do not lead to predictable outcome in such severe cases, making the prognosis of these teeth “hopeless”. However, the interdisciplinary treatment approach, combining methods from different dental disciplines can lead to successful functional and esthetic result and save those severely compromised teeth. AIM: To review treatment workflow in patient with periodontaly compromised tooth. RESULT: Three years post-surgery excellent soft tissue healing with preservation of the soft tissue volume was observed with radiographic data for new bone formation in the intrabony component. The orthodontic treatment and cosmetic bonding achieved good esthetic result. CONCLUSION: Confining within the limits of the presented case, it can be concluded that the combination from different dental disciplines could have predictable results in similar cases providing long term functional and esthetic rehabilitation of the teeth classified as hopeless.

Прочетете още

Постер

Оценка на ефективността на PRF при лечение на вътрекостни дефекти

Яна Милутинович, Миряна Поповска

Aim: The present study aimed to investigate the effectiveness of PRF in the treatment of infrabony defects in patients with chronic periodontitis by evaluating the clinical and radiological outcome through periodontal depth, clinical attachment level, tooth mobility and conditions of the bone loss at the baseline, 6 and 9 months post operatively. Material and Methods: Sixty infrabony defects with probing depth ≥ 5 mm were treated. The inclusion criterion was the necessity for surgical bilateral maxillary treatment. By using split-mouth study design, each patient, had one site treated with conventional flap surgery and the other site with conventional flap surgery and PRF. Clinical parameters such as plaque index (PI), gingival inflammation index (GI), probing depth (PD), tooth mobility (TM), were recorded in both groups at baseline, 6 and 9 months post operatively. Infrabony defects were radiologically calculated at baseline, 6 and 9 months post operatively. Results: Positive effects for all clinical and radiographic parameters, were evident in the group with PRF. Mean PD reduction demonstrated statistically significant greater results in the test group (4,00±1,07 mm) compared to the control one (4,83±0,99 mm), p = 0,003 after 9 months postoperatively. After 9 months, there were better results in the test group compared to the control group for CAL (5,60±1,61 mm, 6,20±1,58 mm) and BL (2,72±2,27 mm, 2,54±1,17 mm), but statistically not significant. Conclusion: Additional use of PRF in the conventional surgical treatment of infrabony defects demonstrated better clinical and radiological effectiveness then the open flap debridement alone. However, multicenter randomize d, controlled clinical trials will be required to prove PRF's clinical and radiographical effects over bone regeneration on the long run.

Прочетете още

Постер

Пародонтални заболявания при пациенти с Тиреоидит на Хашимото

Симона Тошевска, Проф. Мая Пандилова, Доц. Ана Угринска

Целта на изследването беше да се изследват факторите, които влияят върху клиничните промени на пародонталните тъкани при пациенти с хроничен автоимунен тиреоидит на Хашимото, за да се предотврати пародонтално заболяване. Методика на изследване: За реализация на целите в изследването взеха участие 96 пациента. Участниците бяха разделени в две групи, изследваната група от 53 пациента с тиреоидит на Хашимото и контролна група от 43 пациента без никакви общи заболявания. Беше попълнен анкетен въпросник от всеки пациент и бяха определени индексите за гингивално възпаление и кървене, индекса на Рамфорд. Също така бяха направени лабораторни изследвания за всички пациенти и бяха определени титър на антителата a- Tg и A-TPO. Извлякоха се следните заключения: Пациентите с тиреоидит на Хашимото показват по- висока степен на пародонтално унищожаване, по- нисък индекс на гингивално кървене и възпаление в сравнение с контролната група.

Прочетете още

Орална Презентация

Плазма- термо техника за препариране на бариерната мембрана и костен графт заместващ материал

Д-р Фидоски Ясмин, Касапи Ясмин

Aim: Testing of the usefulness on the new optimized, heating system (with and without using of microwave and ultrasound) for producing of fully autologus material - barrier membrane and replacing bone-graft material was the main objective in our study. It is new approach in the preparation of autologous material. Material and Methods: In this study, we developed optimized protocol and technique (using heating, microwave and ultrasound) for producing of new Plasma-Therm material which can be used as barrier membrane and bone-graft replacing material during the dental surgeries. The biodegradability of a new material was microscopically examined and compared with the control – not processed PRF in vitro by treatment with plasmin at 37 °C and in vivo by subcutaneous implantation on the dorsal side in 14 Wistar rats. The accelerated degradation in vitro test of all 4 membranes was conducted with inserting of the membranes in Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline supplemented with human plasmin and incubated in a CO2 incubator. The cell adhesion testing and the scanning electron microscopic examination was also conducted. The processed samples were examined with a scanning electron microscope. The releasing level of two growth factors was also measured and compared using ELISA quantification at 10 experimental times: 30 minutes, 1 hour, 4 hours, 24 hours (day 1), 72 hours (day 3), 120 hours (day 5), 168 hours (day 7), 240 hours (day 10), 312 hours (day 13) and 384 hours (day 16). Results: The Plasma-Therm material showed reduced rate of biodegradation in comparison with the PRF membrane without sacrificing its biocompatibility and appeared plasmin-resistant and stable for 20 days in vitro and it functioned as excellent scaffolding material for periosteal cells in vitro. In animal implantation studies, this material was observed at least for 35 days post implantation in vivo while the control PRF was completely resorbed within 10 days. Plasma-Therm membrane showed a significant and slower release of grow factors-until day 10 (240 h). During the last 6 days of the experiment, this membrane continued to release significant amounts of these molecules. On contrary, the PRF, showed much lower level of release and much shorter time of activity for both type of grow factors. Conclusion: These findings suggest that Plasma-Therm materials possess longer rate of bio-degradation without sacrificing its bio-compatibility and this material could easily be prepared friendly from a clinical perspective and widely applied and used as a barrier membrane and/or for replacing bone graft materials in the GTR treatment and in other types of oral surgeries (periodontal plastic treatments, filling of different types of bone defects, sinus lifting procedures etc.). Future in vivo and in vitro tests with additional clinical testing is necessary to reveal the releasing level of the growth factors along with the bone-inducing properties in different clinical scenarios for this new type of material.

Прочетете още
Общо записи: 6 Показва записи 1 до 6
Страница 1