Организационен Комитет

Проф. Димитър Филчев

Доц. Тодор Узунов

Д-р Станислава Шулева

Д-р Нели Николова

Д-р Иван Чакалов

Д-р Румяна Терзиева

Д-р Антон Тумбалов

Д-р Елица Русева

Д-р Корнелия Байрактарска

Д-р Елиза Рибнишка

Теменужка Пеева

Д-р Искрена Маркова

Д-р Георги Илиев

Доц. Камен Коцилков

Д-р Павел Панов

Д-р Младен Камбов