Постери и Орални Презентации SDM 2018

Постер

Възможности за протетично лечение на пациенти с частична резекция на горната челюст

Иван Герджиков

Цел: Хирургичното лечение в устната кухина на онкологични заболявания може да причини различни по размер и локализация дефекти, които в повечето случаи се решават чрез протетични подходи и средства. Целта на това клинично изследване беше да изследва възстановителните възможности на специални протези при пациенти с резекция на горната челюст и да оцени ефективността на протетичните средства в процеса на оздравяване на нарушените функции. Материали и методи: Описано е протетично лечение на пациент с частична резекция на горната челюст. Предварителните отпечатъци на двете челюсти бяха взети с необратим хидроколоиден отпечатъчен материал, като дефекта на горната челюст беше подправен. Оклузалната височина на горната челюст и централната позиция бяха фиксирани с восъчни валове. Беше приложен дебел пластмасов обтуратор. Ефективността на постигнатото засмукване беше изследвана с "Ороназопневмотест". Резултати: Протетичното лечение даде възможност за успешно запечатване на дефекта, което гарантира възстановяване на нормалното дъвчене и говор на пациента. Заключение: Протетичните методи на лечение са основен лечебен подход за пациенти с поражения на тъканите след резекция на горната челюст.

Прочетете още

Постер

Далечни ифрачервени лъчи, излъчващи биокерамични основни каналопълнежни силъри

Фидоски Ясмин

Цел: Запълването на кореновия канал е финалната процедура при ендодонтското лечение. Много видове каналопълнежни силъри са търговски достъпни и клинично използвани. Обаче повечето от тези силъри имат значителни проблеми със свойства като тъканно дразнене. Ендодонтските пълнежни материали се поставят директно върху живи тъкани. Тъканният отговор на тези материали е от голяма важност, защото той може да повлияе на изхода от ендодонтското лечение. Едно от изискванията към идеалния каналопълнежен силър е да прониква към периапикалните тъкани и съвместим с живата съединителна тъкан. Биокерамичните силъри се считат за благоприятна технология в ендодонтията. Няколко изследвания бяха оценени, покриващи различни свойства на биокерамичните силъри, включващи физични свойства, биосъвместимост, уплътнителни способности, адхезия, разтворимост и антибактериална ефикасност. Биокерамичните силъри бяха намерени да бъдат биосъвместими и подобни на други търговски силъри. Ние развихме нов тип биоактивни хидрокси апатитна биокерамика, която е способна да излъчва с висока производителност - инфрачервено рентгеново облъчване. Този тип инфрачервени лъчи имат много комплексни и полезни ефекти върху тъканите на човешкото тяло като активиране на няколко ключови механизма на ангиогенеза ( например активиране на eNOS). Целта на нашето изследване беше да се сравни биосъвместимостта и оздравителната способност на новооткритата биокерамика със среден размер на частиците от 3,5 ㎛, получени след топлинна стерилизация на температурата > 1,200 (Група А) с друг вид на търговски достъпен силър на базата на цинков окис - евгенол (Група Б) и да оцени участието на тези силъри в периапикалното оздравяване. Методи: В това изследване бяха използвани бели мъжки плъхове на 7 месеца. Бяха разделени в 4 групи по три животни във всяка група за експериментален период от 1, 2 и 4 седмици. Туби с етилен винилов ацетат, 6 мм дълги с вътрешен диаметър 2 мм бяха измити с пропранолол и дистилирана вода и автоклавирани преди да бъдат напълнени със силър. Животните бяха упоени. Гърбът на животното беше обръснат и дезинфекциран с 5 % йод в етанол. Бяха направени инцизии на гърба на ходилото и 4 подкожни разреза бяха внимателно препарирани чрез дисекция с тъп нож. Основата на джоба беше повече от 10 мм от линията на инцизия. Тогава беше поставена туба, съдържаща прясно приготвен силър във всеки джоб. Бяха използвани празни туби с етилен винил ацетат като контрола. Накрая инцизиите бяха затворени с хирургични чревни шевове и на всеки период (1,2 и 4 седмици) животните бяха умъртвявани. Тубите бяха премахнати заедно със заобикалящата тъкан и потопени в 10 % буферен формалин. След фиксиране за 48 часа, тъканите бяха обработени за вграждане във формалин. Разрезите бяха оцветени с хематоксилин и еозин. Тъканните отговори бяха степенувани като лек, среден и тежък според критерий, предложен от Олсън, Орставик и Мьор. Резултати: Една седмица след имплантирането на силъра група Б показа тежка възпалителна реакция с натрупване на макрофаги, лимфоцити и гигантски клетки тип чуждо тяло. В добавка никаква или слаба възпалителна реакция беше наблюдавана при група а след 1 седмица. И при двете групи интензивността на тъканните отговори намалява след 2 седмици. Фибробласти, колагенови фибри с малко възпалителни клетки и фиброзни капсули бяха наблюдавани след 8 седмици само при група А. Група А показва най- малко възпаление от другата група при всички експериментални периоди. Заключение: Тези открития навеждат на мисълта, че биокерамиката от далечни инфрачервени лъчи има потенциал да се използва като ендодонтски силър, показващ обещаващи биоактивни свойства. Допълнитени изследвания за подобряване на свойствата на този нов биоматериал може да докажат, че е високо обещаващ при употреба в ендодонтската дентална област.

Прочетете още

Орална Презентация

Дигитален работен процес за минимално инвазивно имплантно-протетично възстановяване

Д-р Деян Донфрид, Д-р Ненад Милинкович

Нарастващата дигитална революция промени света, в който живеем и денталните кабинети не са изключение. Преходът от аналогова към дигитална дентална медицина се случва почти ежедневно. Стандартните процедури бяха актуализирани и бяха въведени нови материали, методи и технологии. Денталните лечения, които ние провеждаме върху нашите пациенти стават по-лесни за изпълнение, заемат по- малко време, по- достъпни като цени и по- предсказуеми. Това съвпада с модерните пациентски очаквания от денталното лечение, които са по- малко болезнени, по- комфортни, бързи, с по- малко негативни въздействия върху тяхното ежедневно качество на живот, още с функционални и естетични безупречни резултати. В презентацията авторите ще покажат стъпките на минимално инвазивния дигитално асистиран и протетичен възстановителен протокол, който те използват, включващ безпластово компютърно- подпомогнато поставяне на имплант и CAD/CAM протетично възстановяване без модел.

Прочетете още

Постер

Дигитални чисти алайнери: важно устройство за лечение на възрастен ортодонтски пациент

Д-р Паулина Панджайтан Донфрид, Д-р Деян Донфрид

Естетичното подобрение на усмивката е между топ причините за избор на дентална консултация. За младият пациент ортодонтското лечение обикновено е един от най- добрите лечебни варианта за минимално инвазивно подобряване на усмивката. За по- възрастните пациенти то може да бъде много полезно, понякога необходимо като начален етап на комплексни лечения, включващи дентални импланти и протетика, но все още не се използва достатъчно. Основните причини, поради които възрастните отказват ортодонтско лечение са: неуспех на разбирането от необходимостта и предимствата на лечението и винаги съществуващата загриженост, че тяхната естетика, комфорт и качество на живот по време на ортодонтското лечение ще бъдат застрашени. Развитието на новите, дигитално планирани и изработени чисти алайнер системи започва да променя тази ситуация, подобрявайки комуникацията пациент- дентален лекар чрез VTO софтуер и това дава възможност за по- голяма ефикасност, а също и по- малко инвазивни възстановявания при възрастните.

Прочетете още

Постер

Изработване на композитни зъбни шини с „инжекционна технология”

Сакелариди Е., Гоголас Н., Сари С., Папандреу Н., Нтовас П., Анагнотус М., Папазуглу Е.

Изработването на композитни зъбни шини с използването на " инжекционна технология" е консервативно лечение за подвижност на зъб с обещаващи клинични резултати. Като цяло техниката е с ниска цена, има дълготраен живот, може да бъде лесно изпълнима и е най- ефективна когато са включени много зъби.

Прочетете още

Постер

Изследване на микро-СТ морфологията на коренови канали на мандибуларните резци

Ирина Ценова, Емилия Карова, Радосвета Василева

Крайната цел на ендодонтското лечение е пълно, хомогенно, триизмерно запълване на корено- каналната система, използвайки биосъвместим материал. Заедно с микробната етиология, ендодонтския провал се приписва на неспособността от локално, задълбочено дезинфекциране и запълване на всички канали. Поради тази неразрушителна, повтаряща се природа микрокомпютъризираната томография се превърна във висок, точен изследователски инструмент за изследване на анатомията на кореновия канал и оценка на изхода от различни ендодонтски процедури. Целта на настоящото изследване беше да изследва корено- каналната морфология на долни резци, използвайки микро компютърна томография (СТ). Двадесет еднокоренови долни резци бяха сканирани със системата микро - СТ SkyScan 1272. Цялостният брой от 36816 образа бяха взети и реконструирани върху 3D модели. Бяха регистрирани осем зъба с един коренов канал (40 %). Два модела (10 %) представиха много комплексна анатомия(1-2-1-2-1) и останалите 50% преимуществено тип III Вертучи.

Прочетете още
Общо записи: 22 Показва записи 1 до 6
Страница 1  2  3  4    Следваща >