Лекции SDM 2012

09:00 - 09:00, 29 сеп (събота), 2012
Стая: MIS

"Основни концепции при планиране на ортодонстко-протетични случаи, когато предстои поставяне на импланти: мултидисциплинарен подход.; Подобряване на естетичните резултати с директни и индиректни възстановявания; Нови възможности за подобряване на естетичната зона; Възстановяване на "безнадеждни" зъби в естетичната област с импланти. Ключът към успеха.; Адхезивни реставрации във фронталния и дисталния участък: клинични аспекти и индикации"

Д-р Ерик Ван Доорен
Д-р Роберто Спреафико
Д-р Стефано Грацис
Д-р Тиду Манко
Д-р Франческо Мангани
Д-р Дейвид де Франко

Прочетете още

09:00 - 11:00, 27 сеп (четвъртък), 2012
Стая: Colgate

"Капсулит , тризмус или размeстване на диска без редукция? Краниофасциален болков синдром, често срещан в денталната практика"

Д-р Джеймисън Спенсър

Краниофациалната болка и заболяванията на ТМС много често са трудни за диагностика и лечение. От лекцията участниците ще получат познания за диференцалната диагностика и лечебните опции при най-често срещаните краниофациални болки и заболявания на ТМС. Също така е включен преглед на анатомията на гл...

Прочетете още

09:00 - 13:00, 27 сеп (четвъртък), 2012
Стая: 16 fl.

"Ненадмината естетика и устойчивост"

Зъботехник Бруно Д‘Иноченцо

Прочетете още

09:30 - 10:30, 27 сеп (четвъртък), 2012
Стая: Colgate

"Оклузия за предвидима естетика и функция"

Проф. Андон Филчев

Известни са профилактичните, функционалните и естетически-те изисквания за възстановяване на дъвкателния апарат. При практическото съпоставяне на естетическите и функционал-ните изисквания не може едната група да бъде фаворизирана за сметка на другата. Нормата в протетичната дентална ме-дицина е...

Прочетете още

10:15 - 11:15, 27 сеп (четвъртък), 2012
Стая: MIS

"Подобряване на естетичните резултати с директни и индиректни възстановявания"

Д-р Франческо Мангани

През последните десет години композитните материали направиха стоматологията по- консервативна. Днес е трудно да бъдат определени границите между оператвина и протетична стоматология. Въпреки това, техниките стават по- трудни, тъй като трябва да се съобразят с комплексния лечебен план и да се науч...

Прочетете още
Общо записи: 61 Показва записи 1 до 5
Страница 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>   Следваща >