Постери и Орални Презентации SDM 2015

Постер

Биологично ориентирана техника за препарация (B.O.P.T.) за изцяло керамични коронки по Игнацио Лои

Десислав Добрев

Естетичното възстановяване винаги е било голямо предизвикателство, поради трудността да се постигне приемлива биологична интеграция на протетичната корона с останалия естествен зъб. Едно от основните клинични усложнения при фиксираните протезни конструкции върху естествени зъби е незадоволителният естетичен ефект поради апикалното преместване на гингивалния ръб. Статията представя модерна техника за вертикална препарация, която е биологично и естетично ориентирана.

Прочетете още

Постер

Влияние на прополиса върху активността на бактериите от кариозния дентин

Д-р Боян Желич

Целта на експеримента е да се идентифицират бактериите от кариозния дентин, да се изследва тяхната податливост към по- широко употребяваните антибактетриални лекарства и различни концентрации на прополис. Бактериите бяха идентифицирани по АТВ системата, която потвърждава, че повечето бактерии принадлежат към групата на Streptococcus viridans . Според антибиограмата изолираните бактерии са най- устойчиви на Cotrimaxazol, Meticillin и Cefalexin.

Прочетете още

Постер

Дентални шини-клиничен опит

Проф. Гордана Ковачевска, Македония

Целта на това проучване е да се представят клинични опити с различните типове дентални шини. Първата задача е да се направи преглед на настоящите методи и материали за техническата им изработка и важността за прилагането на денталните шини в ежедневната клинична практика.

Прочетете още

Постер

Д-р Георги Илиев

ВИДОВЕ ДОМИНАНТНОСТ НА ФРОНТАЛНИТЕ ЗЪБИ В ЕСТЕСТВЕНОТО ПОСТОЯННО СЪЗЪБИЕ

Постигането на красива усмивка е главната цен на едно естетично дентално лечение. Едно от най големите предизвикателста пред клиницистите е да успеят да пресъздадат очакванията и желанията на пациента в естествено изглеждащи зъбни форми подредени в оптимално хармонично единство. Цел: Основното предизвикателсто в това изследване е да се анализира хармоничното единство между ширини, височини и площи на горните фронтални зъби в естествено съзъбие. Да се определят и дефинират пропорционалните съотношения между тях. Познавайки тези пропорции можем да създадем рамка на усмивката в естествена хармония с лицето. Материал: Изследвани са 74 студенти, от тях 38 мъже и 36 жени, от Факултета по Дентална Медицина МУ – София, на възраст между 18 и 30 год. Пробантите са със запазено естествено съзъбие, без гингивални рецесии, без ортодонтски аномалии, и протетични възстановявания във фронталната област на горна и долна челюст. Направени са измервания на общо 148 зъбни сегменти от горна челюст, леви и десни. Методика: На всяко изследвано лице е направена дигитална фотоснимка в анфас с екартирани устни, при стандартизирани условия. Снимките са обработени чрез програма Autocad 2014. Те са вписани в стандартна рамка, така че в нея да се поместят зъбите във фронталната област до дисталните краища на вторите премолари. Направени са следните изчисления: 1. Изчислен е коефициент на деформация и са определени реалните размери на зъбите. 2. Изчислени са площите на правоъгълниците в които са вписани зъбите. 3. Определени са следните съотношения между горните фронтални зъби:  Ширини: централен/латерален и кучешки/латерален  Височини: централен/латерален и кучешки/латерален  Площи: централен/латерален и кучешки/латерален Резултати: Установени са три вида доминантност в естественото съзъбие: ниска, средна и висока, като са определени техните характеристики и средни параметри, отделно за жени и мъже. Заключение: Като най-характерна, както при мъжете, така и при жените се установява средната доминантност, която може да се дефинира по следния начин: Средната (Нормална) доминантност е такова пропорционално отношение на горните фронтални зъби: централен резец : латерален резец : кучешки зъби при което техните параметри се съотнасят, както следва: • При жените: Ширина/височина на централен резец – 95.34.%; Ширини: 1,52:1:0,83; Височини: 1,14:1:1,01; Площи: 1,74:1:0,83 • При мъжете: Ширина/височина на централен резец – 91.49 %; Ширини: 1,54:1:0,85; Височини: 1,16:1:1,05; Площи: 1,79:1:0,91 Установените пропорции може да се използват като ориентир при възпроизвеждане на оптималните естетични отношения на зъбите във фронталната област при естетично възстановяване. Ключови думи: горни фронтални зъби, доминантност, пропорции

Прочетете още

Постер

Естетично ортодонтско лечение на възрсатни пациенти със системата eCligner

Д-р Деян Донфрид

Постерът показва основните устройства на системата e- Cligner, една от най- бързо разрастващите се ортодонтски триизмерни системи. Ще бъдат показани и резултати от лечението на няклоко възрастни пациентa с тази система.

Прочетете още

Орална Презентация

Изработване на частични пластмасови протези с технологията CAD/CAM

Проф. Гордана Ковачевска

Нашият опит показва, че изработените частични протези, използвайки CAD/CAM технологията,сравнено с изработените конвенционални метални частични протези, води до по-добра функция, по- високо качество на частичната протеза, комфорт и естетика на пациентите. Продължителността на лечението зависи от оралната хигиена на пациента и периодичните контролни прегледи. Настоящето проучване показва, че е възможно да се изработи частична протеза с CAD/CAM технология.

Прочетете още
Общо записи: 12 Показва записи 1 до 6
Страница 1  2    Следваща >