Научни президенти за 2018

Д-р Станислава Шулева

Проф. Джовани Дзукели