Научни президенти за 2020

Д-р Валтер Девото

Д-р Румяна Терзиева

Партньори