Научни президенти за 2019

Д-р Хенри Салама

Доц. Тодор Узунов

Партньори