CAD/CAM – крачка към бъдещето на денталната медицина

Намираме се в свят на постоянно развитие и променящи се технологии във всички сфери, включително и тази на денталната медицина. В днешно време се наблюдава все повече преминаване към дигиталната дентална медицина. Тези методи за анализ и лечение изместват или оптимизират стандартните методи като цялостно подобряват, облекчават и оптимизират работата на денталния лекар. В програмата на тазгодишния конгрес сме отделили специално внимание за тази технология. Един от лекторите, които ще обогатят представата ни за CAD/CAM възможностите е д-р Робърт Шнайдер. Той ще изпълни в клиничната си демонстрация изработването на индиректен имедиатен инлей с помощта на CAD/CAM. Въпреки всеобщите разбирания, че CAD/CAM може да бъде използван само в протетичната дентална медицина, проф. Макс Хайланд от Германия ще покаже, че това не е точно така. Той ще разкаже нещо повече за методите за виртуално планиране на хирургични интервенции, използвайки компютърна томография, а също така и интеграцията на CAD/CAM технологиите като способи за улесняване работата на хирурга.

Това и още много очаквайте на Sofia Dental Meeting!