София Дентал Мийтинг,

София, България, 2-5 Октомври, 2014

 

В ерата на дигиталната революция- къде сme сега?

Когато страната домакин е България и градът- София, веднага се сещаме,че България е родината на розата. Откакто първата роза е разцъфтяла на тази земя, цялата планета се удивлява и се  опитва да имитира  нейният аромат и цветове. България е космополитна държава със стратетигечски добро географско разположение, с развиваща се икономика и се гордее с високи образователни критерии. Така че, е съвсем естествено седмата Софийска Дентална Среща,отново да събере експерти от света на денталната медицина, които имат желание да споделят и разпространят своите знания, да бъдат винаги запознати с най- актуалното, за да учат и достигат високо професионално ниво.

Живеейки в ера, в която новите технологии се развиват със скоростта на светлината, и нови разработки се появяват всяка минута, ние също трябва да напредваме: дигиталната революция, която обхваща всеки аспект от живота ни, трябва да бъде използвана не само за креативни дентални творби, но трябва да бъде редовно прилаган допълнителен инструмент, чиято дълбочина и обхват да се ползват напълно. Някои от най- опитните клиницисти и изследователи в света ще споделят с нас своите  познания и прозрения за влиянието на тази революция в нашата професия, и ще представят своето откоровено и критично мнение. Ние трябва да се научим как да прилагаме тези нововъведения избирателно и мъдро, и никога да не изоставяме основите на твърдо и здравословно дентално лечение.

Sofia Dental Meeting надхвърля нашите очаквания през последните седем години, и ние трябва да посещаваме всяка година тези видни и уникални срещи, защото стремежът към знания и професионална мъдрост трябва да продължи до края на всички времена.

Благодаря ви много и добре дошли!

Проф. Нитцан Бичачо

Научен Президент

Софийска Дентална Среща, 2-5и Октомври 2014