Постери и Орални Презентации SDM 2019

Орална Презентация

Дигитално асистирано минимално инвазивно имплантно- протеично възстановяване в цялата дъга

Д-р Деян Донфрид,Д-р Иван Христов

В тази презентация авторите ще представят фазите на планиране и лечение, както и финалните резултати в случай на възстановяване на цялата уста на млада жена с постоянно съзъбие. Това комплексно имплантно- протетично лечение на горна и долна челюст беше изпълнено на етапи, минимално инвазивно, дигитално воден подход, използвайки био- подобрени графт материали (A- PRF), концепцията осеоденсификация (Densah, Versah) както и предимствата на 3D принтирането и монолитните CAD/CAM протетични възстановявания.

Прочетете още

Орална Презентация

Ефектът на въздушно- абразивното разстояние върху грапавостта на повърхността при CAD/CAM композитен материал

Д-р Йенер Окутан

Целта на това изследване беше да се изследва ефекта на въздушно- абразивното разстояние върху грапавостта на повърхността при CAD/CAM композитния материал. Общо 70 образци бяха изрязани от подсилен композитен CAD/CAM блок (Brilliant Grios). Повърхностите бяха грундирани, използвайки силиконово- карбидни абразивни хартии. Образците бяха разделени в 7 групи според въздушно- абразивните разстояния.Намаленото разстояние на абразия на частиците от въздуха трябва да се използва, за да се получат по- грапави композитни поеърхности.

Прочетете още

Орална Презентация

Ефектът на пясъкоструйните процедури върху грапавостта на повърхността на циркониевата керамика

Проф. Мунир Толга Юцел, Д-р Йенер Окутан

Целта на това изследване беше да се оцени грапавостта на повърхността на монолитната циркониева керамика с различни пясъкоструйни процедури. 70 керамични образеца бяха приготвени от монолитен циркониев блок (Zenostar T) и разделени в 7 групи. Контролната група показа статистически по- ниски стойности в сравнение с другите. По- високи стойности бяха измерени в групата с 4 бара, в сравнение с тези с 2,5 бара. Налягането въздушната абразия беше открито като ефективен фактор за увеличаване на грапавостта на повърхността.

Прочетете още

Постер

Иновативните дентални материали на базата на графен могат да имат нова индикация в ортодонтията за бондинг при брекетите

Д-р Анка Месарос, Кодрута Сароси, Йоана Балдеа. Диана Дудеа

Целта на нашето изследване е да намери алтернатива на агентите за бондване на брекета, които се срещат понастоящем в магазина и ако е възможно да увеличат силата на залепване. Проведените изследвания доказаха, че иновативните материали може да завършват с комерсиални такива и да подобрят химичните формули с иновативни частици като графен, което може да бъде предимство на такива материали.

Прочетете още

Орална Презентация

Приноса на ортодонтите в лечебното планиране на пациенти с вродена липса на зъби

Проф. Олга- Епис Колокитха

При пациенти с вродена липса на постоянни зъби, търсещи лечение се изявява с неестетични диастеми, девиация на средната линия и накланяне на съседните зъби към обеззъбените области. Въздействието на зъбната агенезия се отразява върху естетиката, функцията, психологичното и социално благополучие на засегнатите индивиди. Каквото и да е лечението, с интердисциплинарния подход, включващ ортодонтия, естетична дентална медицина, имплантология и протетика може да се постигне оптимална оклузия и добре балансирана и естествена усмивка извънредно.

Прочетете още

Постер

Резонансен честотен анализ на първичната и вторичната стабилност на имплантите

Киро Папакоча, Михайло Петровски, Оливера Терзиева- Петровска, Гордана Папакоча

Определянето на първичната и вторичнта имплантна стабилност имаше силно влияние върху дълголетието на денталните импланти.Основано на нашеъо изследване беше отбелязано, че увеличаването на стойностите на ISQ, измерени за първична имплантна стабилност беше придружено от увеличаване на стойностите наISQ, свързани с вторичнта имплантна стабилност. Поради това може да се заключи, че увеличената първична стабилност на имплантите върви заедно с увеличена вторична стабилност на имплантите.

Прочетете още
Общо записи: 9 Показва записи 1 до 6
Страница 1  2    Следваща >