Лидерът на групата  Bioemulation-Паскал Манье с цял лекционен ден на SDM

 

    Две години след като направи отлична лекция в България, едно от най-големите имена в съвременната естетична дентална медицина, Паскал Мание ще бъде част от програмата на седмия София Дентал Мийтинг. Д-р Мание е автор на над 200 клинични и изследователски публикации в областта на естетичната и адхезивна дентална медицина и е международно признат лектор в тази сфера. Д-р Мание е съавтор на книгата «Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition – A Biomimetic Approach’’, която е преведена на 11 езика и се счита за една от най-забележителните монографии в областта на адхезивната и есте- тичната дентална медицина.

    В един цял лекционен ден проф.Манье ще разгледа различни методи и материали за възстановяване на дефекти на предни зъби, в контекста на съвременните естетични концепции. Ултраконсервативният подход е в основата на представите ни за биологичн, функциоанална, механична и естетична  реставрация на компрометирани предни зъби. Тенденцията да се намират по-прости и спестяващи ТЗТ методи продължава да расте. Продължаващите развития в областта на адхезивните реставрации позволяват значително разширение от стандартните дефинирания спектрум от индикации за биологична препарационна граница в областта на предната дентиция  и по този начин допринася за две от големите цели на консервативната ресторативна стоматология; максимална презервация на стабилната структура на зъбите и поддръжката на виталитета им.

 

  Освен това ,за доброто общо клинично поведение при зъби бонднати за предни порцеланови ламинатни фасети, във връзка със тяхната честота на фрактуриране,микропсросмукване,прекъсване на адхезивната връзка и мекотъканият отговор са често добре разпознаваеми и демонстрирани от много клинични тествания. По време на лекционния ден, участниците ще научат в   коя клинична ситуация не се изискват керамични фасети, а отличен резултат може да бъде постигнат с ултраконсервативни техники-комбинация от избелване и директна нанася на композити..