Приветствено слово

Скъпи приятели и колеги, 

С гордост ви представям Софийската Дентална Среща 2020.

Най- добрият начин да се завърнем към нормалното е: да се променим!

Тазгодишното мото на конгреса ще бъде: Dental Wellness.

Как да свържем качествената дентална медицина с очакванията на пациента, наистина решаваща връзка днес, за да бъдем успешни в професията ни.

Експерти от цял свят приеха с ентусиазъм да бъдат на живо в София или виртуално в релано време. 

СДМ ще бъде различен, но ще поддържа високото си  образователно ниво, което отличава това събитие, както никое друго в света.

Д-р Валтер Девото
Научен Президент СДМ 2020