Постери и Орални Презентации SDM 2016

Постер

Биологичен подход за вертикална аугментация

Доц. Димитър Фичев, д-р Искрена Маркова

Съвременния подход за постигане на оптимални резултати при имплантно - естетичните ресторации, изисква умения за поставяне на точна диагноза, координация и екзактно интердисциплинарно мислене и грижи. Цел: Целта на това изследване е ползата от ортодонтска екструзия на безнадеждни зъби, което води до вертикана и хоризонтална печалба на меки тъкани и кост. Материали и Методика: В изледване са включени 8 пациента , който имаха повече от 8 мм загуба на тъкани, поради пародонтални причини. Пациентите се лекуваха в една и съща последователнист на процедурите - мотивация за орална хигиена, инициална терапия и пародонтално лечение. На втори етап им се поставяха брекети , като на всеки 2 седмици се провеждаха контролни прегледи, с преместване на брекета на екструдирания зъб в по-апикана позиция. След екструзията на дадения зъб се планираха операции за поставяне на имланти. Пациентите преминаха през носене на поне 2 провизирни контрукции с цел постигане на оптимален естетичен резултат, след което им се поставяха финалните ресторации. Резултати: Всички екструдирани зъби имаха средна вертикална печалба на тъкани около 9 мм. При всички импланти се наблюдава много добра остеоинтеграция. Заключение: Ортодонтската екструзия на безнадеждни зъби преди поставяне на имплант е алтернативен метод на хирургичния подход при такива ситуации.

Прочетете още

Постер

Дигитално определяне на цвета

Д-р Ментор Смайлай

1. Първите три снимки на реда ще обяснят материалите, които са използвани- DSLR камера, макро лещи, флашка пръстен, кръстосана поляризация и софтуер PS. 2. Четирите снимки на втория ред ще покажат случай на два централни резеца с обезцветяване и пукнатини, които бяха фиксирани с ZR-fs преди снимката, поемане на сянката с DSLR и филтър за кръстосана поляризация за лабораторна комуникация и снимка с резултата от процедурата. 3. Петте снимки на третия ред ще покажат директно композитно възстановяване върху два централни резеца с инцизална фрактура и диастема, затворена преди снимката с поемане на сянката, кръстосана поляризация и резултат. 4. Снимките на четвъртия ред ще представят използването на снимките, които бяха взети с филтър за кръстосана поляризация и софтуер ps, като те ни помагат да видим вътрешната структура на зъба. Всяка снимка ще има кратък обяснителен текст и в края ще има заключение и препратки.

Прочетете още

Постер

Ефектите от лубрикация при натоварване върху абатмънта на дентален имплант

Д-р Доминик Шрьодер, Д-р С. Жанк, Д-р Ф. Шаанен

Произход: Много имплантолози използват гел хлорхексидин или вазелин за покриване на винта на абатмънта преди тяхното затягане, дори ако не е препоръчано от производителя. Лубрикацията на винтовете води до по- голямо натоварване ако ситуацията и стойностите на торга, дадени от производителя са също калкулирани при сухо състояние. Като правилото на палеца, редукцията на торга на 10 % се използва в металообработващата индустрия. Цели: Да се оцени претоварването и винтовете, сравнявайки сухи и такива с лубрикант. За лубрикация бяха използвани следните субстанции: физиологичен развор, вазелин, хлорхексидин и разтвор за уста (листерин). Методи: Чрез използване на индикатор за зареждане на клетките, денталното натоварване беше сравнено с увеличаващия се торг. Тестът беше използван при суха ситуация и тогава сравнен с лубрикацията. За лубрикация бяха използвани следните субстанции: физиологичен разтвор, вазелин, хлорхексидин гел и разтвор за уста (листерин). Данни: Увеличеният торг води до увеличено натоварване при всички тествани ситуации. При суха ситуация натоварването показва най- ниски стойности, докато при използването на вазелин се получават най- високи стойности. Всички предварителни стойности не увеличават никакви лимити, дадени от производителя на тестови импланти ( Southern Implants, Irene, South Africa). Заключение: Лубрикацията на винтовете на абатмънта води до по- високо натоварване на винта. Допълнителните тестове се правят, за да се оцени ефекта на лубрикацията върху разхлабването на винта като дълготраен резултат.

Прочетете още

Орална Презентация

Изработка на цели протези с CAD / CAM технологии

Д-р Надица Янева, Д-р Гордана Ковачевска

Въвеждането на CAD/CAM технологията в изработването на цели протези отваря нова ера в подвижното протезиране. От достъпните готови CAD/CAM системи за протези се очаква да подобрят недостатъците, свързани с конвенционалното изработване и да се улеснят процедурите. Целта на този доклад е да представи работния процес, участващ в изработване на CD заедно с неговите клинични и лабораторни стъпки и да обобщи предимствата на денталния лекар и пациента.

Прочетете още

Постер

Инструменти за машинна обработка на кореновите канали

Д-р Даниел Рачев, Д-р Десислав Добрев, Доц. Методи Абаджиев

Машинната обработка на кореновите канали винаги е представлявала голям интерес поради нейните предимства да намали времето за работа в сравнение с ръчните техники. Пълното разбиране и правилният избор на система за механична обработка на кореновите канали са в основата на успеха на ендодонтското лечение. Критерий за оценяване на различните системи за ръчна обработка е възоснова на способността им за дезинфекция и премахване на остатъци, способността за оформяне, проблеми с безопасността, характеристики на работа и време за работа. Информацията на този постер цели да представи критичен анализ на сравнителните характеристики на различните системи от наконечници за механично обработване на кореновите канали.

Прочетете още

Постер

Кореново покритие на гингивални рецесии със съединителнотъканна присадка и коронарно репозиционирано ламбо

Д-р Цвета Боярова, Д-р Петя Коларова

Въведение: Гингивалните рецесии създават сериозни естетични проблеми когато засягат зъбите в горния фронтален секстант и са първопричина за търсене на дентална помощ. В “ класическите “ случаи без наличие на възпаление и пародонтални джобове лечението е хирургично. Коронарно репозиционираното ламбо с ротация на папилите е предложено от Zuccheli&DeSanctis (2000) за кореново покритие на гинвални рецесии клас I и II по Miller. Цел: Да се установят клиничните резултати при комбиниране на техниката за коронарно репозиционирано ламбо с ротация на папилите и съединителнотъканна присадка при разрешаване на гингивални рецесии клас I по Miller в случай с тънък биотип гингива. Материал и методи: Представя се клиничен случай на 28-годишна жена с гингивални рецесии I клас по Miller на #14 и #15. Параметрите на рецесиите бяха измерени в милиметри. Дизайна на ламбото се оформи чрез хоризонтална интрасулкуларна инцизия над и около рецесиите като първо се създават нови хирургични папили и се деепителизират на старите. Отпрепарира се ламбо в пълна дебелина коронарно и в частична-апикално, за да може да се покрият рецесиите без напрежение в тъканите. Взе се съединително-тъканна присадка от небцето с L-техника и се фиксира върху гингивалните рецесии с резурбируеми конци. Ламбото се репозиционира коронарно с последваща ротация на папилите като новоформираните покриват напълно старите папили до пълно покритие на рецесиите. Поставиха се окачени шевове, които осигуряват позиционирането на новите папили. Резултати:Kлинични резултати измерени в мм са представени в таблица и показват пълно покритие на гингивалните рецесии и възстановяване на контура на гингивалната линия. Заключение: Комбинирането на техниката на коронарно репозиционираното ламбо с ротация на папилите и съединителнотъканна присадка дава предвидими резултати, които удовлетворяват естетичните изисквания на пациентите при тънък биотип гингива. Ключови думи: Гингивални рецесии, коронарно репозиционирано ламбо с ротация на папилите, съединителнотъканна присадка.

Прочетете още
Общо записи: 16 Показва записи 1 до 6
Страница 1  2  3    Следваща >