LM-Активатор и в България

Тази година на СДМ ще бъде представен уникален апарат  за ортодонтско лечение от общопрактикуващите дентални лекари, достапен на ниска цена и даващ отлични резулати.  Д-р  Джокчино Пеллегрино от Италия ще ни покаже научните доказателства в лекцията си по темета, след което ще ни демонстрира как се работи с апарата на килиничната демонстрация , след което за най- любознателните ще има курс за спецификите и ползата от работа с тази система за ранно лечение на  ортодонтски проблеми .LM-Активаторът е ефикасен и икономичен способ, специално разработен за ранно ортодонтско лечение. LM-Активаторът помага на никнещите зъби да заемат правилно положение в зъбните дъги под въздействието на силата на лицево-челюстните мускули на самия пациент. Така се постига правилна оклузия и се избягва развиването на тежки малоклузии. LM-Активаторите могат да се прилагат при най-различни случаи както при млечни, така и при смесено съзъбие  или постоянни зъби. Тази технология има много предимства пред традиционните методи на лечение с неподвижни механизми. LM-Активаторът е лесно приложим и изисква по-малко време за кабинетно лечение. Освен това намалява и разходите за лечение. Апаратът е представен в два модела – висок и нисък. Високият модел, предназначен за лечение на отворени захапки, е удебелен в областта на кътниците.


Показания на LM-Активатора:
•    Хоризонтални и вертикални дълбоки захапки
•    Скупчване на зъби в антериорната област
•    Ротации в антериорната област
•    Кръстосана захапка при отделни зъби
•    Гингивална усмивка
•    Отворена захапка (удебелен висок/горен модел)
•    Дистална захапка
•    Ръбцова захапка

Противопоказания:
•    Оклузия Клас III
•    Медиални несъответствия, превишаващи 3 мм.
•    Много тясна горна дъга