Sofia Dental Meeting 2013

През октомври тази година се проведе едно от значимите дентални събития в Европа - София Дентал Мийтинг.  Между 3.10 и 6.10. 2013 г. хотел „Принцес” , в столицата, отвори вратите си за над  1500 участници на, превърналата се в традиционна, Софийска  Дентална Среща.  Слушатели, лектори и изложители заедно създадоха атмосфера, чийто дух трудно може да се опише.  В света на СДМ се проведоха повече от 120 събития,  между които лекции, клинични демонстрации и практически курсове, като сновната тема, залегнала в тазгодишната среща, бе  „Развитие на минимално инвазивния подход в денталната медицина” .  35 лектори от България и 50 от чужбина представиха пред пълните зали една наситената и разнообразна лекционна програма, свързана с естетика, ендодонтско и протетично лечение, оклузодонтия, ортодонтия, пародонтология, имплантология, хирургия, детска дентална медицина, спешни състояния и др.  Техният клиничен опит и изводи, направени в практиката, накараха препълнените аудитории, да ги слушат с интерес.
Любопитна беше лекцията на д-р Игнацио Лои от Италия, свързана с безпрагово препариране, както и тази на БДЕС, представяща продължението на случая, демонстриран на СДМ 2012. Д-р Коучман заплени участниците на СДМ не само с лекцията си, свързана с оптимален резултат при дизайна на усмивката при керамични възстановявания, но и с клинична демонстрация. Доц. Георги Томов, от университета в Пловдив,  както винаги успя да запали интереса на своите слушатели , този път с теми от ендодонтията, а  демонстрацията на проф. Саадун  показа ролята на пародонтологията в цялостното естетично лечение - чрез удължаване на клиничната коронка. След лекциите хората дълго оставаха, за да задават въпроси.
Екипът от Атланта също не разочарова своите симпатизанти.  „ Цялостно естетично лечение – пътят към съвършенството” – това беше тяхната тема и още на 3.10. сутринта  се започна с лекционен ден,  който разпали интереса на участниците. На следващата сутрин дойде време за демонстрация на живо, на която на пациентка с дефект във фронта бяха поставени импланти.  Демонстрацията се оказа дори по-интересно от предвиденото, тъй като лекторите показаха на живо как да се реагира  и при извънредни ситуации, възникнали в хода на лечението, нещо за което лекарите трябва да бъдат подготвени,  но реално не всеки  успява да подходи правилно при възникване на усложнение. Достоен завършек на предсатвянето им  бе следобедният курс  на д-р Хенри Салама.
Приветственият
Welcome Cocktail тази година се проведе още първата вечер в Националната Художествена Галерия, място съхраняващо българския дух и култура. Там, на чаша вино, посетителите успяха да споделят впечатленията си от изминалия лекционен ден. На коктейла бяха обявени и победителите от студентските състезания, проведени същата сутрин. По традиция студенти от стоматологичните факултети в страната показаха знания и умения в три направления:  протетика, ендодонтия и естетично възстановяване. Благодарим на участниците и ги поздравяваме за чудесното им представяне.
Особено много ни зарадва засиленото участие на лекари от чужбина, което показва, че постепенно София Дентал Мийтинг се превръща в събитие от световно ниво.
Към всички участници в конгреса искаме да изкажем благодарност, че помогнаха да се случат тези четири лекционни дни. Вашите усмивки ни мотивират всяка година да полагаме повече старание и въпреки затрудненията, които възникват по пътя ни, да не се отказваме. Според организаторите и след прочита на анкетните карти, това е една от най-успешните срещи до сега. А дали наистина е било така, може да кажете само вие, когато дойде време за СДМ 2014.