Постери и Орални Презентации SDM 2017

Орална Презентация

Аномалиите на езика като генетично нарушение- ретроспективно изследване

МенатАлах И.Мехрез

Цел: Целта на това изследване е да се идентифицират често срещаните аномалии на езика, свързани с генетични смущения и да се оцени тяхната диагностична стойност Методи: В това ретроспективно изследване ороденталните доклади от извънболничната клиника на ороденталния генетичен отдел в периода от 1.01.2016 г. до 31.12. 2016 г. бяха преразгледани за аномалии на езика сега и бяха сравнени с диагнози ако са налице. Аномалиите бяха групирани в 9 категории: аномалии на страна,позиция, грешки в синтеза, аномалии в покритието на езика, фисури на езика, ненормален обхват на движение, ненормална мускулна материя, неврологични прояви и други. Резултати: Изследването включва 304 пациенти, 121 от тях имат аномалии на езика ( 39,8 %). Аномалиите в размера на езика бяха представени при 34 пациента (28 %). Аномалиите в позицията бяха отчетени при 14 случая ( 11,5 %). Аномалиите в покритието на езика бяха представени при 26 пациенти ( 21,4 %). Грешка в синтеза, практически тип разцепен на две език беше представен при 28 пациенти ( 23,1 %). Имаше хемангиом на езика, който беше представен при пациент със синдром на Киндлър. Имаше и други аномалии, които предполагаха като хамартоматозни маси свързани с орофациодигитален синдром, ограничено движение като при липоидна протеиноза и епидермолизис булоза, тънък и като лъжица език свързан с артрогрипозис мултиплекс. Аномалиите на езика подпомагат диагнозата на синдромите в 5,7 % от случаите. Заключение: Това изследване представя преглед на всички аномалии на езика и въвежда нови термини като "тънък език", който разшири фенотиповите варианти на език, изглеждащ като лъжица при артрогрипозис мултиплекс. Накрая стойност от 5,7 % за диагноза или потвърждаване на диагнозата чрез аномалиите на езика не е процент, който трябва да се пренебрегва при такива редки болести като по този начин ороденталното изследване е крайно важно за правилно описание на пациентските неразположения и следователно се достига до диагноза.

Прочетете още

Постер

Влияние на различните трибологични механизми при изследвания ин-витро на износоустойчивост на композиционни материали.

Д-р И.Чакалов, Д-р П. Иванова, Д-р И. Герджиков

Цели: Целта на настоящото изследване е да проучи и сравни действието на различните трибологични механизми определящи изтриването на композиционните материали в зоните подложени на директен оклузален контакт с това в зоните от оклузалната повърхност, където няма директен оклузален контакт. Материал и методи За това изследване беше използван дъвкателен симулатор София, с цел да бъде възпроизведен динамичния силов профил, който се развива по време на физиологичното дъвчене. Дванадесет образеца от композиционен материал (Herculite HRV) бяха изработени, разделени в две групи и подложени на ин-витро дъвкателна симулация. Едната група беше тествана в среда от дестилирана вода (с цел имитиране на изтриване тип две тела, което се наблюдава в зоните на директен междузъбен контакт. Втората група беше тествана при аналогични показатели на симулацията (сила, динамичен профил, контактно време, антагонисти и т.н.) в изкуствена хранителна среда (за да имитира абразивното действие на хранителната каша в зоните на оклузалната повърхност, свободни от директен контакт. Измерванията на полученото изтриване бяха направени с контактен профилометът следвайки предварително набелязан растер. Резултати Полученото изтриване в среда от дестилирана вода (изтриване тип две тела) беше близо два пъти по-голямо в сравнение със изтриването в изкуствената хранителна среда (изтриване тип три тела). Разликата между двете групи беше статистически значима. Изводи Трибологичните механизми действащи в зоните на директен оклузален контакт са значително по-агресивни в сравнение с тези действащи в зоните свободни от дъвкателен контакт, на което се дължи и по-високата степен на изтриване във въпросните участъци на дъвкателната повърхност.

Прочетете още

Постер

Възстановяване на липсващи зъби с минимално инвазивен ускорен хирургично- протетичен протокол: доклад на случай

Д-р Ненад Милинкович; Д-р Деян Донфрид

Днес пациентите очакват от денталните лекари функционални и естетични безупречни резултати и лечения, които са безболезнени, комфортни, бързи и с колкото е възможно по- малки негативни въздействия върху тяхното ежедневно качество на живот. Благодарение на развитието на новите материали и техники, денталните лекари са станали по- опитни при среща с тези изисквания. Материали и методи: На 54 годишен пациент с липсващ 46 зъб беше възстановен чрез дентален имплант, покрит с корона. Минимално инвазивния хирургично- протетичен протокол се състои от проектиране на ръководство за поставяне на имплант (3Shape); произвеждане на ръководство чрез 3D принтиране (FormLabs); безпластно поставяне на порьозен тантален и титаниев дентален имплант, предназначен за ранно функкционално натоварване (трабекуларен, Zimmer Biomet Dental); потвърждаване на адекватна първична стабилност на импланта чрез анализ на резонасната честота (Osstell), следвано от имедиатно нефункционално натоварване със задържане с винт CAD/CAM композитна корона. 14 дни след това беше проверена оздравителната стабилност на импланта и беше поставена окнчателна задържана с винт, с пълен контур кубична циркониева корона (Dental Direct). Резултати: Лечението беше извършено според планирането, без някакви хирургични или възстановителни усложнения. Рентгеновите снимки, направени веднага след поставянето и след натоварването с крайното възстановяване показват адекватно 3D позициониране и остеоинтеграция на импланта. Контролните клинични и рентгенологични прегледи след 3, 6 и 12 месеца потвърждават успеха на ускорения лечебен протокол. Заключение: Бяха постигнати отлични функционални и естетични резултати със значително намаляване на продължителността на цялото лечение. Цялостното удовлетворение на пациента от лечението значително се увеличи в сравнение с други стандартни хирургично- протетични подходи.

Прочетете още

Постер

Възстановяване на усмивката на фронталните зъби, използвайки минимално инвазивни техники: доклад на случай

Студент Мая Веселинова

Цел: В ежедневната практика естетиката на усмивката е често срещано оплакване от пациентите. Този случай дискутира управлението на незадоволителната усмивка и възможностите с минимална интервенция да се постигне естетичен резултат. Материали и методи: 20 годишна пациентка идва в нашия кабинет, тъй като е неудовлетворена от своята усмивка. Клиничния преглед разкрива дисхармония в цвета, формата и размера на фронталните зъби. Изискванията на пациентката бяха подобряване на усмивката с минимална интервенция и ниска цена. Планирането на лечението беше основано върху диагностични wax - up и mock - up модели. След витално и не витално избелване ние пристъпихме към директно композитно възстановяване, променяйки формата и размера на страничните резци и кучешките зъби. Пациентката беше удовлетворена от резултата. Заключение: Директните композитни възстановявания са ефективна алтернатива за фронтални зъби. В добавка доброто планиране позволява удовлетворителни естетични резултати, водещи до корекции на цвета, формата и размера на зъбите.

Прочетете още

Постер

Диагноза и лечение на случай с клейдокраниална дисплазия

Абделрахман МА

Въведение: Клейдокраниалната дисплазия е автозомно доминатна скелетна дисплазия, засягаща оформянето на зъби и кости. Тя е причинена от хетерозиготна мутация в свързан ген (RUNX 2), който контролира диференциацията на прекурсорни клетки в остеобласти и е основен за формирането на мембранозна и ендохондриална кост. Характеризира се с аплазия или хипоплазия на ключиците, характерни краниофациални малформации. Денталните характерни особености включват супербройни и непробиващи зъби. Няколко техники са приети за управление на тази дисплазия в литературата. Цел на проучването: Ние целим да представим консервативна стратегия на управление на непробили зъби от дисплазията, където зъбите са запазени и нехирургично преместени. Описание на случая: Ние представяме 19 годишно момче, диагностицирано с клейдокраниална дисплазия. Диагнозата беше базирана върху клинично и рентгенографско изследване. Лечението включва запазване на неговите непробили зъби чрез ортодонтско преместване след хирургично разкриване. Заключение: Клиничното решение относното денталното лечение на всеки случай с дисплазия трябва да бъде определено съгласно дадената клинична картина. Нашия случай позволи успешна и спокойна ортодонтска интервенция.

Прочетете още

Постер

Директни композитни фасети в естетичната зона. Минимализиране на клиничните грешки.

Д-р Андреас Спаверас

44 годишна жена беше неудовлетворена от нейната усмивка, при която емайлът на премоларите и фронталните зъби беше силно надраскан след като са били премахнати нейните фиксирани ортодонтски апарати. След домашна процедура за избелване ( 10 % карбамидов пероксид, White Dental Beuty, NOVON) беше извършена дигитална диагностика и беше направен wax- up, за да се планира подходяща дебелина на директните фасети. Бяха избрани дентин, емайл и ефекти на сенките, използвайки Inspiro Direct ( Edelwess DRAG) ръководство на сянката. След изолация на полето с кофердам беше изпълнена директна стратификация с Inspiro Direct композит. Измерването на желаната оптична ширина от восъчния модел с метален дебеломер и дигитални линийки може да помогне при прилагане на композита в идеална дебелина. Клиничния успех зависи силно върху правилния краен контур, профила на възникване както и върху микротекстурата и блясъка на директните композитни фасети.

Прочетете още
Общо записи: 21 Показва записи 1 до 6
Страница 1  2  3  4    Следваща >