Постери и Орални Презентации SDM 2020

Орална Презентация

Анкетно проучване сред медицинския персонал за използваните защитни средства срещу SARS-CoV-2

д-р Даниела Стоева, асистент; доц. Димитър Филчев

Въведение: Медицинският персонал е уязвима група за инфектиране със SARS-Cov-2. В България заразени здравни служители са около 6% от всички заболели, но се забелязва тенденция за увеличаване. Цел: Целта на анкетното проучване е да проследи поведението на медицинския персонал в здравните заведения по отношение на превенцията и разпространението на SARS-CoV-2. Материали и методи: Проведе се анкетно проучване сред 300 медицински лица, от които 56.3% стоматолози и 22.5% медици. Анкетата включваше 11 въпроса, свързани с методите и средствата, които използват за защита и превенция от коронавирусна инфекция. Резултати: Резултатите показаха, че 83.1% определят риска от заразяване от ВИСОК до МНОГО ВИСОК, а само 2.8% като НИСЪК. Най-често използваните защитни средства са маските (97.1%) и ръкавиците(88.6). Заключение: Високата заболеваемост на медицинския персонал налага използването на нови, съвременни методи на защита и борба с разпространението на COVID-19.

Прочетете още

Орална Презентация

Изцяло керамична фиксирана конструкция - тип едно крило- от планиране до успех

Dr Daniela Bogena

За да се замести изгубен преден зъб, има различни възможности за протезиране. Конвенционалната фиксирана протеза се използва, когато съседните зъби вече имат разширена консервативна реставрация. В случай, че съседните зъби са здрави, често се използват импланти за защита на съседните зъби. Поради необходимата хирургическа интервенция и високите разходи, идеята за минимална адхезивна стоматология с фиксирана зъбна протеза с две крила, може да замести един изгубен преден зъб. По-късно се използва високоефективен керамичен материал като циркониев диоксид, поради естетическите му характеристики. Оказа се, че отлепването на едно от крилата е често срещано усложнение. Този вид лечение е особено подходящо за възрастни хора, за да се избегне хирургичната интервенция. Но също така, за много млади пациенти от 15 до 30 години, за които е силно препоръчително да се използват импланти като възможно лечение, поради все още продължаващия вертикален растеж на челюстната челюст и усложненията. Точната предпротезна диагностика, направена от зъболекаря, е решаваща за успеха. Важно е не само да се изпълнят конкретните изисквания за подготовката на зъбите, но и да се контролира CAD-конструкцията, направена от зъботехника. След окончателния контрол реконструкцията трябва да бъде освободена от зъболекаря. Освен това трябва да има стандартизиран протокол за адхезивното залепване.

Прочетете още

Постер

Интерпроксимално намаляване на емайла: Защо, Как, Кога, Рискове

Thomas Manoukakis,Athina karagkounaki,Dr Ioannis Manoukakis DDS,PhD,MSc,MSc

Интерпроксималната редукция на емайла (IER) е клинична процедура, която включва редукция, анатомично реконтуриране и защита на интерпроксималните повърхности на емайла на постоянните зъби. Този плакат ще разгледа процедурата и ще даде отговори на важни съображения като показания и противопоказания на процедурата , често срещани техники и рисковете, които всеки зъболекар трябва да знае.

Прочетете още

Орална Презентация

Какви ретейнери да използваме след ортодонтско лечение

DR. ANCA-ȘTEFANIA MESAROȘ, DDS, PhD

One of the great challenges of orthodontic treatment has proven to be the preservation over time of the results obtained at the end of it. Keeping the teeth in the new corrected position should receive a level of attention as important as any other stage in the treatment plan. Also, it is essential to inform the patient about this stage and to obtain his informed consent from the first discussions of the elaboration of the treatment plan. The presentation aims to quantify the preferences regarding the method of contention applied at the end of orthodontic treatment. Aspects such as: age and gender of participants, their qualification - resident doctors / specialists, socio-demographic data and information related to the type of contention device chosen, application techniques, methods and periods of supervision but also pricing were evaluated. A questionnaire in the online environment on the google docs platform, active for about 3 months was used. It consisted of 23 questions with mandatory answers, the first questions referring to socio-demographic data, followed by questions related to the means of contention. The conclusions of this study emphasized the fact that the application of a contention method at the end of the treatment is a defining stage in the stability of the obtained results and that the preferred methods of contention at the level of the two arches were Essix retainers in the case of the upper jaw and fixed retainer in the case of the lower jaw

Прочетете още

Постер

Орално-хигиенни навици на семейната среда на деца с хемофилия

Виктория Мандова, Румен Стефанов, Соня Мандова

Сред най-важните фактори, оказващи влияние върху формирането на навиците, свързани с оралното здраве, са семейното възпитание и здравна култура, произхождаща от родителите. В периода 2019-2020 г. е проведено социологическо проучване сред родители на деца с хемофилия. Попълнени са 33 въпросника, като сред анкетираните се наблюдава значително познание на средствата за орална хигиена и тяхното използване: четка за зъби (n=33; 100%), паста за зъби (n=31; 93,94±4,15%), вода за уста (n=6; 45,45±8,67%), конец за зъби (n=12; 36,36±8,37%), интердентални четки (n=6; 18,18±6,71%), клечки за зъби (n=5; 15,15±6,24%). Честотата на орално-хигиенните навици два или повече пъти на ден (n=27; 81,82±6,71%) се асоциира с високата образователна степен на родителите (χ2=8,71; p=0,03). Явна, обаче, е липсата на процес на периодична информация и ремотивация за подобряване оралното здраве, част от здравната политика за дентално лечение на семейства с редки заболявания, което би могло да се реализира най-пълноценно в колаборация с интердисциплинарен екип в комплексен център за лечение на коагулопатии.

Прочетете още
Общо записи: 5 Показва записи 1 до 5
Страница 1