Приветствено слово

София Дентал Мийтинг 2019
All dentistry in one congress!!!

Имам удоволствието като президент на Асоциация София Дентал Мийтинг 2019 да ви приветствам с дванайсетото издание на Софийската дентална среща 2019, на която сме си поставили амбициозната задача да обхванем целия спектър на денталната медицина. Ето защо нашето послание е „Цялата дентална медицина събрана в един конгрес“. Постарали сме се да поканим изключителни лектори във всяка област, така че всеки участник да открие необходимите за неговата практика нови знания и умения, да разшири собствения си кръгозор или най-малкото да свери професионалния си часовник.

Д-р Хенри Салама – научен президент на SDM 2019 положи големи усилия, за да събере съзвездие от специалисти, които в серия от лекционни панели ще обхванат целия калейдоскоп от терапевтични възможности, съпътстващи едно комплексно дентално лечение. С най-голям интерес ще очакваме финалната част - Dental World cup, на което няколко отбора от топ лектори ще дискутират конкретни клинични случаи, ще разискват, ще спорят, ще убеждават в правотата на собствените решения, за да може аудиторията да извлече максимална полза от техния опит и знания.

Ще присъствате на най-разнообразното и всеобхватно научно събитие за всичките издания на Софийската дентална среща. Всеки лекар по дентална медицина, независимо от интересите и опита си, ще открие ценни и полезни за практиката си знания и умения.

На финала бих искал с удоволствие да ви поканя да бъдете част от този забележителен проект и заедно да презаредим конгреса с още повече енергия.

Благодарение на вашата подкрепа и присъствие година след година, този уникален български дентален форум е възможен и ще пребъде във времето.

Очакваме Ви на 03-06.10.2019 г., хотел Рамада, гр. София.

С уважение и признателност към всички съпричастни към идеята SDM

Доц. д-р Тодор Узунов, дм
Президент на СДМ 2019