Приветствено слово

Денталната култура винаги е била основна част от изграждането на професията.

SDM е роден поради тази причина, като се фокусира върху съвършенството в денталната медицина.

Днес, благодарение на забележителния напредък в стоматологията, разполагаме с нови материали и нови практически приложими методи за оптимални терапии, които да бъдат естетични, функционални и най- вече постоянни във времето.

SDM е среща с много от най-престижните лектори в Света на денталната медицина и денталната техника, в сърцето на България в красивата столица - София.