Приветствено слово

С огромно удоволствие ви каня на Sofia Dental Meeting 2019. Тази среща и организаторите и са едни от най- прочутите в областта на денталната медицина. След като през изминалите години няклоко пъти съм бил лектор на  СДМ, за мен е чест да бъда Научен Председател на дванадесетото издание. Основната тема на срещата е „The Complete Dentist“.


Съвременната успешна практика изисква от клинициста да бъде достатъчно компетентен и запознат със съвременните техники на лечение в областта на протетичните възстановявания и имплантологията. Особено важно е да знаем как да ги прилагаме в естетиката и подобряването на усмивката. По тази причина Научният комитет на СДМ 2019  покани водещи световни  клиницисти и преподаватели. Те ще представят лекции и ще проведат курсове за най- актуалните концепции в адхезивните технологии,  матералите, оклузията, както и хирургични и възстановителни техники, свързани с постигането на отлични и най- вече предсказуеми резултати, при лечение на единични зъби  или възстановяване на цели челюсти.


В допълнение сме включили специално съревнование на международни екипи/отбори. Поканихме едни от най- добрите и влиятелни дентални екипи от целия свят да споделят с нас най- качественото, което професията ни може да предложи на пациенти нуждаещи се от комплексно лечение.


Всички ние Ви очакваме с нетърпение в София!
   

Д-р Хенри Салама
Научен президент 2019