Лекции SDM 2020

14:00 - 15:15, 16 окт (петък), 2020
Стая: COLUMBUS HALL

""Балансирана оклузия""

Проф. Марсел Льо Гал

Обичайната концепция за защитна оклузия при кучешките зъби, въведено от Д"Амико през 1958 г. е валидна само върху артикулатор. При теи условия преместването латерално и връщането са идентични и трябва да бъдат направени с ориентация на кучешкия зъб. Това е поради причината, че пациентът само трябва да измества латерално и да прави проби на оклузията с протрузионни тест движения. Но в устната кухина е различно:
* ако центробежното латерално преместване е исканото, само ориентацията по кучешки зъб обикновено е конкретизирано върху артикулатора
* докато по време на симулация на дъвченето, движението е в противоположната ориентация и контакти и ориентирането в страничния участък може по- лесно да бъде визуализирано. (Льо Гал и Лаурет, 2011 г.)
Тези кинетични и ориентировъчни разлики имат реално значение по време на оклузалния баланс върху естествените зъби и още повече при протези върху импланти, където липсата на пародонтален лигамент намалява подвижността и възприемането на смущенията. Лесно е да се покаже, че когато се прилагат само класически балансиращи правила, оклузалните смущения или надстройките често се забравят при оклузалните повърхности на страничните зъби. Тогава резултатът е непълен оклузален баланс.
Основната цел на тази лекция е да предложи нов подход, като се вземе предвид реалната дъвкателна функция за подобряване на оклузалния баланс. Това ще позволи:
* да се подобрят техниките на оклузален баланс при естествените зъби и протези над импланти, за да се реализират атравматични оклузални повърхности без никакви функционални смущения
* да се оценят дълготрайните последствия на добре регулираните сили върху нивото на костта около импланта
* да се разбере защо този подход значително увеличава степента на успех при лечение на смущения на темпоро- мандибуларната става с оклузален произход.
Функцията на дъвчене не потвърждава концепцията за функцията на кучешките зъби, защото тази опростена функционална концепция забравя истинското дъвчене и функционалната роля на оклузалните повърхности на страничните зъби. Като се има предвид това, истинската функция е определящ ключ за достигане на функционално равновесие на дъвкателния апарат.

Обратно към списъка......