Лекции SDM 2020

11:00 - 11:45, 16 окт (петък), 2020
Стая: EINSTEIN HALL

"Ендодонтски дилеми и решения"

Д-р Димитър Костурков

В хода на ежедневната ендодонтска работа възникват различни затруднения, свързани с диагностиката, избора на средства и методи за лечение. В лекцията ще бъдат разгледани най-често срещаните дилеми – каква е диагнозата и причината за нея, какъв лечебен подход да се предприеме и как да бъде изпълнен. Ще бъдат представени клинични случаи, изискващи комплексни диагностични стратегии и често – мултидисциплинарен лечебен подход. Всички случаи са онагледени със снимков и видео материал, представящ решението на дилемата „стъпка по стъпка“.

Обратно към списъка......