Лекции SDM 2020

09:00 - 10:30, 16 окт (петък), 2020
Стая: COLUMBUS HALL

"Синус лифт техники съвременни подходи"

Д-р Набих Надер

Теоретична част : Важността за повдигане на пода на синуса в имплантологията;Разчитане на рентгенографии; Минимално инвазивен крестален подход за повдигане на синуса;Латерален подход
Практическа част: Упражняване на техники за повдигане върху анатомичен модел;Представяне на клинични случаи;Инцизии и дизайн на ламбото; Различни начини за остеотомия;Техники за зашиване.

Обратно към списъка......