Лекции SDM 2020

11:45 - 12:30, 16 окт (петък), 2020
Стая: EINSTEIN HALL

"Често допускани грешки при механично инструментиране на кореново-каналната система."

Д-р Адриана Йовчева

Неизменна част от всяко ендодонтско лечение е препарирането на кореновите канали. Препарацията включва механично разширение и оформяне на сложната кореново-канална система. Това е стъпка, която определя до голяма степен успехът на цялото кореново лечение. През годините са разработени различни техники и инструменти за постигането на тази, не винаги лесна цел. Сложността на анатомичното пространство и липсата на универсален съвременен метод, който да ни позволи да се справим със всички сложни случай е предпоставка за допускането на грешки. По време на лекцията ще бъдат разгледани най-често допусканите грешки по време на механична обработка на кореново-каналната система. Ще бъдат обсъдени начини за преодоляването на вече допусната грешка и стратегии за избягването й в бъдеще.

Обратно към списъка......