Лекции SDM 2020

17:00 - 18:00, 15 окт (четвъртък), 2020
Стая: NEWTON HALL

"Интердисциплинарен подход при естетични възстановявания във фронталния участък"

Проф. Енрике Солано

Чести са случаите на ортодонтско лечение при възрастни с налични скелетни, зъбни и
пародонтални промени, поради което е необходим от мултидисциплинарен екип за
получаване на оптимален резултат.
Фронталният участък е с най- високи естетични изисквания, тъй като е рамка, в която
усмивката е нарисувана, особено когато има микро и макро промени. Затова лечение с
различни ортодонтски комбинирани алтернативи за лечение, зъбно заместване,
хирургични и мекотъканни опрации, в които трябва да се имат предвид и биологични
фактори като възраст, ниво на венците, костна тъкан.
Тогава професионалиста трябва да вземе решения и насоки за много разнообразни и
сигурни лечения с добра прогноза, надеждност и по-добра естетика. Необходим е
протокол , който да може да бъде визуализиран от екипа и да бъде „ пътеводител“ за
различните дейности, необходими да бъдат извършени и да служи на пациента за
ориентир, осведоменост и приемственост.
В нашата презентация ще говорим за това кога и как прилагаме мултидисциплинарния
подход с примери на особено компрометирани случаи и използване на иновативни
решения в комплексни случаи.

Обратно към списъка......