Лекции SDM 2020

14:00 - 15:00, 16 окт (петък), 2020
Стая: NEWTON HALL

"Адхезивна стоматология: съвременни подходи за директни и индиректни процедури"

Д-р Галит Талмор

В последните години се оптимизираха оптичните и биомеханичните качества на композитите и керамиките. Адхезивните материали претърпяха голямо развитие, което подобри условията за адхезивни техники.
Лекцията описва различните съображения за изпозлване само на композити или в комбинация с индиректни керамични възстановявания, спазвайки минимално инвазивния подход.
Ще бъдат представени клинични случаи и показания за всеки подход, ще бъдат дискутирани преимуществата и недостатъците.

Обратно към списъка......