Лекции SDM 2020

09:00 - 10:00, 17 окт (събота), 2020
Стая: EINSTEIN HALL

"Вертикална препарация за фасети: революционна процедура"

Д-р Марио Имбурджа

Лекцията цели да представи по практически начин цялостния дигитален протокол
в протетичната и естетичната стоматология. Представените методи комбинират
задълбочени познания, базирани на научни факти с модерни техники, за
подобряване на ефикасността, намаляване на инвазивността на леченията и
увеличаване на цялостното качество на реконструктивното протетично лечение.
По системен и струкруриран начин ще бъдат представени уникални работни
протоколи за „ опростено“ решаване на случаи , позволяващи на клинициста да се
справя с комплексни клинични случаи с по-голяма увереност. Основната цел е да
покажа стратегии и концепции, които да помогнат на денталната практика за
бъдещо увеличаване на ефикасността и специализираността.

Обратно към списъка......