Лекции SDM 2020

15:00 - 16:00, 15 окт (четвъртък), 2020
Стая: EINSTEIN HALL

"Индиректни възстановявания за витални и девитализирани фронталнизъби"

Проф. Франческо Мангани

Голям брой ендодонтски лекувани зъби са загубени не толкова поради лошо ендодонтскo
лечение, колкото поради фрактури, резултат от неподходящо финално изграждане. Макар да е
вярно, че трябва да се обърне голямо внимание на дизайна на ендодонтския достъп за щадене на
здравите зъбни структури и да се осигури устойчивост от фарктура, ще е коректно да кажем, че
това много често е трудно, да не кажем невъзможно за осъществяване на практика. Всеки знае, че
в ежедневната клинична практика, понякога е необходимо короната да се пожертва повече от
първоначалния замисъл в „ дизайна“ , защото той е направен с оглед да постигне целите на
модерното ендодонтско лечение: почистване и запълване на кореновия канал в трите измерения.
Световната литература показва как клиничният успех е свързан повече с избора на
възстановяване, отколкото с количеството запазени коронарни структури по време на дадено
лечение или от короналното запечатване, на което в последно време се отдава голямо значение
за гарантиране на „ апикално“ запечатване; интересът в тази посока може да се види в много
статии на тази тема.
Истинският проблем е как и кой материал да бъде използван за постигане на консервативно
възстановяване на ендодонтски лекуван зъб. Коренно различен е клиничният подход при лечение
на фронтални зъби и на такива в латералния и дистален участък. Днес можем безопасно да използваме директен и индиректен адхезивен подход към мнозинството фронтални случаи, и следейки последните резултати в международната литература, повече от вчера можем да възстановяваме ендодонтски лекувани дистални зъби, използвайки консервативни адхезивни индиректни техники. Целта на лекцията е да покаже изключителни след ендодонтски възстановявания на дистални зъби.

Обратно към списъка......