Лекции SDM 2020

14:00 - 15:00, 16 окт (петък), 2020
Стая: EINSTEIN HALL

"Реконструкция на меки и твърди тъкани в естетичната зона: с папила или без....това е въпросът"

Д-р Марко Ронда

Денталната терапия с импланти, свързана с вертикални костни дефекти често създава
ограничения в клиничната практика. The GBR техниката, използвайки e- PTFE подсилени
мембрани е една от хирургичните техники, която позволява на клинициста да лекува тези
видове костни дефекти. Въпреки това фактът, че клинично доказателство показва, че GBR
е в широк диапазон от време успешна техника има много практикуващи и автори, които
твърдят, че при тази техника оператора е чувствителен към умения. Често се твърди, че
хирургичната предвидимост разчита почти изцяло на внимателен мениджмънт на меките
тъкани, което не винаги е достъпно, особено когато регенерацията е в големи граници в
костта. Частта от меката тъкан, напреднала коронарно не винаги разрешава на клинициста
да прави ламба над мембраната по напълно пасивен начин, следователно причинявайки
възможно ранна експозиция на мембраната и последващ неуспех на техниката.
Въвеждането на две нови хирургични техники за управление на лингвално и букално
ламбо подобряват възпроизводимостта и валидността на GBR процедурата, засилвайки
хирургичната предвидимост на тази техника. Новият мениджмънт на меките тъкани,
добрата компетентност, въвеждането на концепцията обемна тежест и необходимата
крива на обучение промрниха хирургичния и умствен GBR подход и може би ние можем
да обмислим, че това е техника, където важният предмет е значението на клинициста по-
скоро отколкото неговите умения.

Обратно към списъка......