Лекции SDM 2021

17:00 - 17:45, 08 окт (петък), 2021
Стая: Newton

""Ефективността на CAD/CAM изработените апарати – поредното модно увлечение или реалност?""

Доц. Владимир Петрунов

Лекциите разглеждат използването на CAD/CAM методите за изработка на някои от най-често прилаганите ортодонтски устройства в ежедневната ни практика. Дигитализирането в денталната медицина и нарастващата тенденция в последната десетилетия. Ортодонтията е една от първите специални специалности, които започват да се прилагат към дигитални методи с разработването на алайнерите. Предлагането на CAD/CAM методи в ортодонтията също е дадено от края на миналия век с въвеждане на индивидуално изработени брекети с основа, адаптирана към анатомичните специалности за зъбите. В началото на тези технологии са изпълнени от отделни компании. С по-широко навлизане на технологиите в ежедневната практика и увеличаване на конкуренцията на тези методи, които стават все по-достъпни в ежедневната практика. В последните години в денталната медицина и конкретно за целите на протезирането бяха създадени редицирани CAD - софтуери, за изработване на корони, мостове, протези, хирургични води и др. В настоящата лекция се показва адаптиране на такъв софтуер за целите за изработка на ортодонтски апарати. Освен това можете да се възползвате от дигитално планирано оборудване с помощта на софтуер Exocad. След дигиталното планиране на цикъла на извадените дигитални комплекти методи се затварят чрез изработване на апарати с помощта на Директно метално лазерно синтезирано, 3D - принтиране и фрезоване на крайни конструкции. Лекацията е добре разглеждана с различни видове планиране на апарати, клинични случаи на лектори, суперизирани модели за оценка на ефекта от апаратите. Посочени са детайли от планирането, изработването и клиничното приложение на апаратите. Съобразявайте се с предимствата, недостатъците и ефективността на CAD/CAM методите. По посочената тема лекторът е съавтор в регистрирано поле полезен модел в Патентното ведомство на Република България.

Обратно към списъка......