Курсове SDM 2020

14:00 - 18:00, 15 окт (четвъртък), 2020
Стая: ELLIPSE

""Ултразвукова кондензация на МТА""

Д-р Димитър Костурков

Съществуват различни видове ендодонтски перфорации, които изискват различни лечебни подходи. Нелекувани, перфорациите водят до тежки усложнения и загуба на зъби. Курсът представя основни теоретични познания за съвременната класификация, за етиологията, патогенезата, диагностиката и прогнозата на различните по вид ендодонтски перфорации. Ще бъде подробно презентиран пълен протокол за дезинфекция на перфорациите в различните зони. Ще бъде представена техника за предвидимо кондензиране на МТА с помощта на ултразвук. Този нетрадиционен подход за компактиране на биосиликатни цименти осигурява плътно запечатване на перфорациите, което от своя страна гарантира успех при тяхното лечение. Участниците ще научат какви лечебни протоколи могат да прилагат при различни видове перфорации – в апикалната, средната, коронарната третина на кореновия канал и във фуркационната област. Ще бъде представена техника за лечение на перфорации чрез формиране на бариера от резорбируем материал. Участниците ще научат клинични трикове, които улесняват както диагностичния, така и лечебния процес. Курсът е онагледена с голям брой снимков и видео материал.
Всеки участник трябва да осигури няколко екстрахирани зъба с обработени коренови канали и направени перфорации в различни зони.

Обратно към списъка......