Лектори SDM 2012

Д-р Георги Илиев

Д-р Георги Илиев е асистент в катедра по протетична дентална медицина на факултета по дентална медицина в Медицински университет – София. Член е на БЗС и БНСД. Завършва във Факултета по дентална медицина на университета – София. През 2009г. придобива специалност по протетична дентална медицина. От 2006г. е асистент във факултета по дентална медицина,автор е на учебен филм „Определяне на централна позиция на долната челюст“ и на ръководство по Клиника на протетичната дентална медицина заедно с колеги от катедрата, помощник – ръководител е на кръжока по Оклузодонтия, ръководен от проф. А. Филчев. Автор е на редица публикации в областта на зъбопротезирането. Има интереси в областта на естетичното зъбопротезиране, посетил е множество лекционни курсове на български и чужди лектори.

Събития

"Препарация за порцеланови фасети"
14:00 - 18:00, 27 сеп (четвъртък), 2012 (Стая: Omnia)

Порцелановите фасети - трайно и минимално инвазивно естетично лечение. Д-р Илиев, Г, В *Факултет по дентална медицина-София,катедра по Протеична дентална медицина Клиничната демонстрация представя всички аспекти на лечението с порцеланови фасети. Тя ще бъде разделена в две части. В първата ще...

Прочетете още
Виж всички лектори...