Лектори SDM 2012

Д-р Иван Йовчев

Роден на 06.09.1960 год. в село Смилец окръг Пазарджишки.
Завършва образованието си по дентална медицина във Факултета по дентална медицина – София през 1990 г., специалност поливалентна стоматология.
От самото начало на своята практика д-р Йовчев се увлича от проблемите на ендодонтското лечение и затова търси и посещава лекции и курсове с ендодонтска насоченост.
През 1992 г. в София - лекция на тема „ Студена латерална кондензация” – проф. Гулденер (Швейцария).
През ноември 2000г. в Швейцария -лекция и практически курс на тема „ Ротиращи инструменти за разширение – ProFile и GT Rotary” – проф. Контаторе.
През април 2001г. в София – лекция и практически курс на тема „Релечение на кореновия канал” проф. Мошонов.
През март 2004г. в Швейцария - лекция и практически курс на тема” Ротиращи инструменти –“ ProFile, GT Rotary, ProTaper и релечение, отстраняване на сепарирани инструменти и използване на МТА” – д-р Перту ( Франция)
През юни 2005 г. . в София – лекция и практически курс на тема „Ръчно разширение на кореновите канали” – д-р Бергманс ( Белгия ).
През март 2006 г. в София – лекция и практически курс на тема „Механично инструментиране и триизмерно обтуриране”- д-р Бергманс ( Белгия ).
През ноември 2006 г. в София – практически курс на тема „Работа с кофердам” - д-р Бергманс ( Белгия ).
През 2000 г. започва да води курс на тема „Ръчно разширение и студена латерална кондензация”.
От 2004 г. води и курс „Машинно разширение с ПроТейпър и топли методи на обтуриране на кореновите канали”.
От края на 2004 г. работи с микроскоп.
От 2006 г. лимитира практиката си само в областа на ендодонтията.

Събития

"Машинно инструментиране на коренови канали със системата BioRaCe на швейцарската фирма FKG"
14:00 - 18:00, 27 сеп (четвъртък), 2012 (Стая: Zeiss)

Практическият курс ще запознае участниците с: Съвременна концепция за ендодонтска обработка на коренови канали. Как да разчетем ендодонтската карта и да открием екстра анатомия. Трикове на специалистите в проблемни ситуации. Тънкостите на първоначалното прохождане. Машинни пили BioRaCe - предим...

Прочетете още
"Релечението при ендодонтски компроментирани зъби"
09:00 - 11:00, 28 сеп (петък), 2012 (Стая: Omnia)

Какви са възможностите за запазване на естествения зъб, след като се провали първичното ендодонтско лечение. Въпреки, че оперативният микроскоп не може да ни помогне да видим всички осбености на каналната система, той е незаменимо помощно средство, което може да ни осигури още един шанс. В нашето еж...

Прочетете още
"Микроскопска работа при ендодотско релечение. Отстраняването на сепариран инструмент"
11:00 - 13:00, 28 сеп (петък), 2012 (Стая: Omnia)

През последните години значително намаляха случаите с този проблем, но все още той присъства в нашата практика. След тази клинична демонстрация ще научите: Основните фактори в Хамлетовия въпрос - да го “извадим” или да го “оставим”. Как тези фактори влият на практическия подход. Каква подготовка...

Прочетете още
Виж всички лектори...