Лектори SDM 2013

Д-р Хенри Салама

Д-р Хенри Салама получава докторска степен от University of Pennsylvaniа.
Следдипломна специализация по пародонтология, пародонтално протези-
ране и неснемаемо протезиране, имплантология и надимплантно про-
тезиране. След присъединяването си към Goldstein Gerber & Salama, той
продължава да бъде Ръководител на Имплантологичния отдел в Универ-
ситета в Пенсилвания. Автор на много публикации.

Събития

"Цялостно естетично лечение - пътят към съвършенството"
09:00 - 18:00, 03 окт (четвъртък), 2013 (Стая: MIS)

Цялостно естетично лечение – Team Atlаnta: Пътят към съвършенството Целта на тази програма е да предостави на клиницистите научните, технологичните и клиничните познания, нужни за да постигат естетични резултати от световна класа в ежедневната си практика. Освен пълния диагностичен протокол, сигурн...

Прочетете още
"Поставяне на имплант в естетичната зона в комбинация с GBR и имедиатна провизионализация"
08:00 - 13:00, 04 окт (петък), 2013 (Стая: Omnia)Прочетете още
"Изработване на имедиатни временни конструкции след имплантиране и трикове за контуриране на меките тъкани за постигане на максимална естетика"
14:30 - 16:30, 04 окт (петък), 2013 (Стая: D)Прочетете още
Виж всички лектори...