Лектори SDM 2013

Доц. Георги Томов

Д-р Георги Томов завършва магистърска степен по дентална медицина през 2004год. във Факултет по Дентална Медицина на Медицински Университет – Пловдив. Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ от 2008год. През 2009год. след успешна защита на докторска дисертация на тема „Иригация при инфектирани коренови канали – лабораторни и клинични проучвания“ придобива научна степен “Доктор“. Същата година е приет за редовен асистент към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ на ФДМ – Пловдив. Научните му интереси и клинична практика са в областта на ендодонтията и възстановителното зъболечение. Автор и съавтор на над 30 пълнотекстови публикации в специализирани издания по дентална медицина. Водещ изследовател в университетски проект „Орално здраве при наркотично зависими пациенти“ и съавтор на учебник по психиатрия за студенти по дентална медицина. Клиничен консултант на Biozonix (Германия), W&H (Австрия) и Syneron (Израел). През 2010год. е сертифициран от APLI (Азиатско-Тихоокеански Лазерен Институт) след клинично обучение по лазерна дентална медицина в Сингапур. Акредитиран лектор на БЗС.

Събития

"Иригационен протокол в ендодонтията"
09:00 - 11:00, 05 окт (събота), 2013 (Стая: Omnia)Прочетете още
"Иригационен протокол в ендодонтията"
14:00 - 18:00, 06 окт (неделя), 2013 (Стая: Zeiss)Прочетете още
Виж всички лектори...