Лектори SDM 2022

Д-р Величка Досева

Доктор Величка Досева-Панова преподава в Катедра „Пародонтология“, ФДМ, МУ-София; Главен асистент; Авторство и участие в над 60 научни публикации и доклади. Защитен дисертационен труд на тема: „Бактериална находка и възпалителни компоненти на отговора на организма при тежък хроничен пародонтит“.
Доцент Антоанета Млъчкова преподава в Катедра „Пародонтология“, ФДМ, МУ-София; Ръководител Катедра; Авторство и участие в над 70 научни публикации и доклади. Защитен дисертационен труд на тема: „Ефективност на нестероидните противовъзпалителни средства в лечението на възпалително-деструктивните пародонтални заболявания“.

Събития

"Субгингивалното инструментиране – важен фактор за контрол на прогресията на пародонтита"
15:15 - 16:00, 08 окт (събота), 2022 (Стая: Milenium )

Пародонталното лечение се основава на пълното отстраняване на субгингивалния биофилм и калкулус чрез процедурите на scaling и root planing (SRP). Разглеждат се различни подходи и протоколи за постигане на ефективен контрол на пародонталната инфекция чрез механичната терапия, базирана на ръчно и ултр...

Прочетете още
Виж всички лектори...