Лектори SDM 2022

Д-р Михаил Танев

Д-р Михаил Танев е редовен асистент към Катедра по пародонтология и
заболявания на оралната лигавица, Факултет по дентална медицина, Медицински
университет - Пловдив. Неговите научни интереси включват нови неинвазивни
терапевтични модалности в пародонтологията като фотодинамична терапия,
нискоинтензивна лазерна терапия, диагностични тестове с ензимна активност и др.
Д-р Танев е активен член на Българското дружество по пародонтология (БДП),
Български зъболекарски съюз (БЗС) и Международното общество по лазерна
дентална медицина (ISLD). Той е автор и съавтор на 5 научни публикации и е
участвал в множество международни конгреси и курсове. Д-р Михаил Танев е
пародонтолог в мултидисциплинарен екип от специалист в частна практика в
Пловдив, България.
Bio:

Събития

"Фотодинамичната терапия в нехирургичното пародонталното лечение - нови хоризонти за модулиране на тъканния отговор."
16:30 - 17:00, 08 окт (събота), 2022 (Стая: Milenium )

Фотодинамичната терапия е нова терапевтична модалност в пародонтологията с изразен антибактериален ефект към пародонтопатогенният биофилм. Въпреки това, биологичните тъканни ефекти на фотоактивните субстанции, използвани при този протокол остават недобре проучени. Авторски изследвания разкриват ...

Прочетете още
Виж всички лектори...