Лектори SDM 2014

Д-р Георги Манев

Завършил Факултет по дентална медицина на Медицинска Ака-демия – София през 1999. Специализации в областта на оралната
хирургия и имплантологията.

Събития

"Аугментация с автогенен костен блок"
11:30 - 12:15, 02 окт (четвъртък), 2014 (Стая: Omnia)

Възстановяването на големи по обем костни дефицити на алвеоларната кост, особено във фронтален максиларен сегмент, е огромно предизвикателство за всеки клиницист. Автогенните костни присадки позволяват в голяма степен триизмерна корекция на алвеоларния гребен,при наличие на значителен хоризонтален ...

Прочетете още
"Периимплантити-съвремен- ни методи за диагностика и лечение"
14:00 - 18:00, 02 окт (четвъртък), 2014 (Стая: Zimmer)

Последните години значително нарастна броят на пациентите, лекувани с дентални импланти.Съответно се увеличи и възникването на възпалително-деструктивни заболявания около дентални импланти както и нуждата от адекватно лечение на тези заболявания

Прочетете още
Виж всички лектори...

Партньори