Лектори SDM 2021

Зъботехник Оливър Хил

Роден на 6 ноември 1979 г.
• Сертифициран зъботехник, CDT Мюнхен (1998 - 2001)
• Началник на цифровия отдел CC-Soft GmbH и магистър
Лаборатория Der dritte Zahn GmbH (2001 - 2006)
• Съосновател и генерален директор на Zfx GmbH 06/2008 - 05/2020
Kopernikusstraße 15 в 85221 Dachau
• Основател и управляващ директор на
Zfx Süd GmbH Мелничен център 09/2006
xWERK GmbH 03/2021
Rudolf-Dieselstr. 8 в 85221 Дахау
• Основател xDEPOT GmbH (01/2021)

Събития

"„Новият работен протокол с xSNAP - TDM“"
12:00 - 13:00, 09 окт (събота), 2021 (Стая: Newton)

ПЪРВИ МОДЕЛ С ИЗДЕЛЕН АРТИКУЛАТОР МАЛКА СЪСТАВКА, КОЯТО ИМА ГОЛЯМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ Досега 3D-отпечатаните модели челюсти се предлагаха само с артикулатор, който позволяваше на потребителите да проверяват статичното запушване. За разлика от това, естествените движения на челюстта могат да се извършват...

Прочетете още
Виж всички лектори...