Лектори SDM 2020

Доц. Димитър Филчев

Доц. д-р Димитър Филчев е доцент в Катедрата по Протетична Дентална Медицина при ФДМ-

През 2003г. взима специалност по Протетична стоматология, а през 2005г.- поливалентна стоматология. През 2013г. защитава дисертационен труд на тема "Графично и компютърно програмиране на задните зъби за цели протези". През 2006г. д-р Филчев специализира 3 месеца в Катедрата по ПДМ в гр. Мюнстер, през 2008г. специализира за един месец имплантология в Ню Йоркския ФДМ.

От 2010година е лектор към Zimmer Biomet Institute във Винтертур, Швейцария, където редовно води лекционни и практически курсове. От 2013г. е асоцииран член на Европейската Академия по Естетична Стоматология, съосновател е на групата Style World за естетична стоматология, активен член е на 12 членния международен борд за развитие на трабекуларната технология в имплантологията.

Участва в редица научни проекти, под егидата на МОН, МУ и 2 интернационални научни проекти между различни университети и организации в Европа, Близкия Изток и САЩ - в областта на имплантологията, лазерите и CAD CAM технологиите.

Автор е на много научни публикации в български и международни списания, има голям брой участия с постери и доклади в научни конгреси.

Гост лектор е на множество престижни научни форуми, между които конгреса на International Congress of Oral Implantologists ( ICOI) и DGZI - Германия в Баден Баден - 2011, SENAME-Implant Wars part2 - Атина 2012г, BASS-2012-Тирана, Конгреса на Македонския Стоматологичен Съюз-Охрид 2012 и Сдружението на Частните Стоматолози на Македония-Куманово 2013, БЗС-Бургас-2012, AEEDC-Dubai и много други.

Събития

""Управление на меките тъкани при имплантиране при зони с костен дефект""
14:00 - 15:00, 15 окт (четвъртък), 2020 (Стая: COLUMBUS HALL)Прочетете още
""Soft tissue seal - техника за едноетапно имплантиране и меко-тъканна аугментация""
16:00 - 18:00, 15 окт (четвъртък), 2020 (Стая: COLUMBUS HALL)Прочетете още
"TDP - техника за управление на меките тъкани чрез препарация"
11:00 - 12:00, 17 окт (събота), 2020 (Стая: EINSTEIN HALL)

Целта на проекта включва изграждането на финалния дизайн на усмивката в съчетание на основните параметри на рамката на усмивката, свързани с типа лице: инцизална проекция, зъбен наклон и доминантност, в съчетание със зъбните форми, кореспондиращи с темперамента на пациента и неговите/нейните предпоч...

Прочетете още
Виж всички лектори...