Лектори SDM 2020

Д-р Иван Чакалов

Д-р Чакалов е роден в София през 1974 г. Завършва 9-та Френска Езикова Гимназия “ Алфонс дьо Ламартин“ през 1993г. Дипломира се като лекар по дентална медицина във Факултета по дентална медицина-София през 1999 г.
Стартира своята частна дентална практика през 2001 г. Същата година печели конкурс за асистент в катедра Протетична дентална медицина във Факултет по дентална медицина-София. През 2004 г. печели стипендия на Френското правителство и специализира протетична и естетична дентална медицина под ръководството на проф. Жан-Франсоа Ласер в Университета “Victor Segalen” в Бордо, Франция. Заедно с проф. Ласер започват изследвания за износоустойчивост на денталните материали. Част от тях са публикувани във френското списание Stratégie Prothétiques” през 2006 .
От 2006 г. д-р Чакалов е съучредител и съорганизатор на най-големия за България и Балканите ежегоден международен конгрес по дентална медицина – Софийска Дентална Среща (Sofia Dental Meeting), където всяка година гостуват някои от водещите в света имена във всички области на денталната медицина.
През 2007 г. , чрез гласуване от студентите на Факултета по дентална медицина е избран за „Асистент на годината“.
През 2009 г. д-р Чакалов придобива специалност Протетика и в момента е главен асистент в катедра Протетика на Факултета по дентална медицина -София.
Става първия българин получил покана и участвал с пленарен доклад на най-големия френски дентален конгрес (и един от най-големите в света) - ADF в Париж през ноември 2012 г.
От 2010 г. д-р Чакалов чете лекции и води дентални упражнения на анлийски език на студенти от Италия, Германия, Канада, Гърция, Турция, Мароко, Израел и т.н. по линия на програмата за чуждоезиково обучение, стартирала във Факултета по дентална медицина-София.
От 2013 г. д-р Чакалов води лекционен курс в Университета в Киасо, Швейцария.
Професионалните интереси на д-р Чакалов са насочени към Естетичната, Протетичната дентална медицина, Оклузодонтията, Имплантологията, новите технологии и материали.

Събития

""Сравнение на различни аналогови и дигитални методи за постигане на балансирана оклузия""
15:15 - 16:30, 16 окт (петък), 2020 (Стая: COLUMBUS HALL)

Постигането на функционираща и добре балансирана оклузия е основна цел при всяко протетично, имплантологично, консервативно или ортодонтско лечение, което помага равномерно да се разпределят натоварванията върху зъби и конструкции, избягване на претоварване върху отделни елементи на дъвкателната ...

Прочетете още
"Как да избягваме грешки от оклузален характер на нашите възстановявания. Базов курс по оклузия"
14:00 - 18:00, 17 окт (събота), 2020 (Стая: MARIE CURIE)

Курсът цели да представи базови знания в областта на оклузодонтията - оклузални контакти, (начини за регистрация и анализ, аналогови и съвременни електронни системи), артикулатори и лицеви дъги - за какво и как да ги използваме в практиката си, централна позиция на долната челюст - как я определяме ...

Прочетете още
Виж всички лектори...