Лектори SDM 2019

Доц. Георги Томов

Доц. Георги Томов се дипломира през 2004г. във Факултета по Дентална Медицина към Медицински Университет Пловдив. Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ от 2008г. и „Пародонтология и ЗОЛ“ от 2019 г.През 2009г. защитава докторска дисертация и придобива научна степен „Доктор“. През 2012г. е избран за редовен доцент и ръководител на секция „Орална Патология“ към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ на ФДМ в гр. Пловдив. Директор на центъра по лазерна дентална медицина към ФДМ – Пловдив.

Научните и клинични интереси на доц. Томов са в областта на ендодонтията, оралната патология, пародонтологията и лазерната дентална медицина. Автор е на над 50 научни публикации, цитирани многократно от български и чужди автори. Водещ изследовател в два научно-изследователски проекта, научен ръководител на пет успешно защитили докторанта, автор на две монографии и съавтор на три учебника. През 2012 г. пръв в България въвежда преподаването по лазерна дентална медицина за студенти във ФДМ – Пловдив. Гост – лектор в редица чужди университети: Rey Juan Carlos (Испания), Hadassah (Израел), Sapienza (Италия), Showa (Япония). Член на международни научни организации: IAOP, ISLD и др. От 2015 до 2019 г. е председател на Българско Дентално Лазерно Общество.

Събития

""Иригационни техники в ендодонтията""
09:50 - 10:40, 03 окт (четвъртък), 2019 (Стая: Planmeca)

Кои са клинично значимите биофизичните и химични аспекти на каналната иригация? Какъв е риска от екструзия при използване на различни апарати и техники на иригация? Оптимизирането на резултатите от ендодонтското лечение изисква критичен анализ на тези въпроси на ендодонтската иригация, което е предм...

Прочетете още
Виж всички лектори...

Партньори