Лектори SDM 2020

Д-р Владимир Богданов

Д-р Владимир Богданов е роден на 5 февруари 1976 г в гр.
София.През 2000г. завършва висшето си образование във Факултета по
дентална медицина към МУ- София. От 2010г. работи като асистент в
Катедра Ортодонтия във Факултета по дентална медицина – София. През
2007г. придобива специалност Ортодонтия.
Интересите му са насочени към постигане на оптимална оклузия и
естетика при завършване на ортодонтското лечение и приложение на
електромиографията в денталната медицина.

Събития

""Сравнение на различни аналогови и дигитални методи за постигане на балансирана оклузия""
15:15 - 16:30, 16 окт (петък), 2020 (Стая: COLUMBUS HALL)

Постигането на функционираща и добре балансирана оклузия е основна цел при всяко протетично, имплантологично, консервативно или ортодонтско лечение, което помага равномерно да се разпределят натоварванията върху зъби и конструкции, избягване на претоварване върху отделни елементи на дъвкателната ...

Прочетете още
Виж всички лектори...