Лекции SDM 2019

09:00 - 09:50, 03 окт (четвъртък), 2019
Стая: Planmeca

""Ендодонтско лечение днес - баланс между медицина и техника""

Доц. Силвия Димитрова

Провеждането на ендодонтско лечение е свързано с различни клинични ситуации, което налага индивидуален подход при диагностиката и планирането му. Изборът на подходящи за конкретната клинична ситуация диагностични методи, интерпретирането на резултатите от различни изследвания и значението им за цялостния лечебен план, са от съществено значение както за профилактиката на редица усложнения, така и за предвидимостта на оздравителния процес. Съвременната наука и индустрия дават много възможности както за прецизна диагностика така и за успешно лечение. Изборът на метод, техника, инструментариум и средства би следвало да бъде съобразен с конкретната нозологична единица, анатомо-морфологична ситуация и цялостния лечебен план. Анализират се различни клинични случаи от практиката на лектора както от гледна точка на алгоритъм при избор на диагностични методи и средства с интерпретиране на резултатите, така и като протоколи за изграждане и осъществяване на лечебен план.

Обратно към списъка......