Лекции SDM 2020

11:00 - 12:00, 17 окт (събота), 2020
Стая: EINSTEIN HALL

"TDP - техника за управление на меките тъкани чрез препарация"

Доц. Димитър Филчев

В днешно време съществуват много софтуерни решения за дигитализация на работния процес в денталната медицина, които са на пазара. Въпреки че някои от тях изглежда работят с напълно дигитален работен процес, в действителност всички те се ръководят ръчно в даден момент. В едни случаи зъболекарят трябва да създаде свои собствени зъбни модели с размери, да отдели много време пред компютъра, за да ги подготви и накрая трябва те да бъдат преобразувани във вид на 3D восъчен моделаж от много талантлив зъботехник, подобно на концепцията на DSD. В други случаи компании могат да бъдат закупени скъпи софтуери на различни компании за създаването на дигитален дизайн на усмивка. Въпреки това дори и при тези подходи зъболекарят / зъботехника трябва сам да избере от дигитални библиотеки форма на зъбите, да избере разположението и т.н. и да създаде дизайна на усмивката. Във всички представени случаи, въпреки намесата на зъболекаря/зъботехника, никой от тях не може да създаде персонализиран дизайн на усмивка.             
Целта на проекта включва изграждането на финалния дизайн на усмивката в съчетание на основните параметри на рамката на усмивката, свързани с типа лице: инцизална проекция, зъбен наклон и доминантност, в съчетание със зъбните форми, кореспондиращи с темперамента на пациента и неговите/нейните предпочитания.
Лекцията ще премине през различен протокол за планиране на лечението - нов начин за цифрово планиране и включващ психологически дизайн на зъбите. Ще бъде представен пълен цифров протокол с нова биологична концепция за създаване на стабилен профил на възникване. Въз основа на планирането съществуват различни възможности за лечение, включително незабавно поставяне и незабавно натоварване. Колко предсказуеми са различните протоколи, какви са негативите и позитивите от цифровото планиране, въз основа на нашия клиничен опит. Можем ли да се доверим на 100% на съвременните системи за цифрови изображения, оптични скенери? Колко
предсказуема е протетично насочената имплантология и къде са границите? Дали
индивидуалните CAD CAM абатмънти ни дават някои предимства?
Лекцията ще се опита да отговори на някои от тези въпроси и
да покаже как цифровите устройства промениха нашето мислене през последните
години.

Обратно към списъка......