Лекции SDM 2021

10:00 - 11:00, 08 окт (петък), 2021
Стая: Einstein

"Проектиране стабилността на гингивата в лабораторията: опит и проследяване от гледна точка на зъботехника"

Зъботехник Даниеле Рондони

Дълготрайността, естетиката и функцията в дългосрочен план се осигуряват от стабилността на гингивата.
Целта на лекцията е да покаже как внимателното възстановяване на зъба ще доведе до постигането на тази цел, която е основна за дълготрайни интервенции.
Лабораторната перспектива и експертният подход са фундаментални, за да удовлетворят клиницист и пациент в дългосрочен план.
Това е и целта на тази нова лекция: подчертаване на всички стъпки за постигане на изцяло естетично, идеално функционално и дълготрайно възстановяване, чрез осигуряване не само на ефектиност на самото възстановяване, а и на ефекта на периферната му част, като например гингивата. Ще бъдат разгледани системите, които се прилагат за дигитален проект на нашите възстановявания. Вярната репликация на такъв модел ще спомогне правилно да изберем материалите и най- адекватните оперативни стратегии за ефективен финален резултат. Синергията лаборатория- клиника ще бъде подчертана, особено при споделяне на дигиталния протокол ( чрез интраорално сканиране и cad/cam технологии) за по- ефективно получаване на цялата информация за пълно възстановяване на функционалните и морфологични аспекти на проекта.

Обратно към списъка......