Лекции SDM 2022

16:30 - 17:00, 08 окт (събота), 2022
Стая: Milenium

"Фотодинамичната терапия в нехирургичното пародонталното лечение - нови хоризонти за модулиране на тъканния отговор."

Д-р Михаил Танев

Фотодинамичната терапия е нова терапевтична модалност в
пародонтологията с изразен антибактериален ефект към пародонтопатогенният
биофилм. Въпреки това, биологичните тъканни ефекти на фотоактивните
субстанции, използвани при този протокол остават недобре проучени. Авторски
изследвания разкриват индоцианиновото зелено като мощен модулатор на
тъканните процеси на възпаление и имунен отговор в пародонталните тъкани. По
този начин, фотодинамичната терапия с индоцианиново зелено намира нова роля -
модулиране на отговора на макроорганизма.

Обратно към списъка......