Лекции SDM 2020

15:15 - 16:30, 16 окт (петък), 2020
Стая: COLUMBUS HALL

""Сравнение на различни аналогови и дигитални методи за постигане на балансирана оклузия""

Д-р Иван Чакалов
Д-р Владимир Богданов

Постигането на функционираща и добре балансирана оклузия е основна цел при всяко
протетично, имплантологично, консервативно или ортодонтско лечение, което помага
равномерно да се разпределят натоварванията върху зъби и конструкции, избягване на
претоварване върху отделни елементи на дъвкателната система и е важен фактор за
стабилността и дълготрайността на лечението. Освен класическите подходи за визуализиране,
контролиране и балансиране на оклузията, при което голяма роля играе клиничният опит и
субективната оценка на денталния лекар, през последните години се появиха различни
електронни устройства, работещи на коренно различни принципи, които да ни помогнат
обективно да оценим добрия баланс. Целта на презентацията е да предостави на колегите
информация относно няколко различни устройства за дигитален контрол на оклузията –
Teethan, T-scan, OccluSense, начина на работа с устройствата, интерпретацията на резултатите,
както и да направи сравнение между компютърните и класическите методи за контрол на
оклузията. Планирана е и демонстрация на изследване на пациент (на живо или
предварително записана – според обстановката към датата на конгреса).

Обратно към списъка......