Лекции SDM 2020

09:30 - 10:45, 15 окт (четвъртък), 2020
Стая: EINSTEIN HALL

"Контрол на бялата и розовата естетика - интердисциплинарен подход"

Проф. Ирена Зайлер
Зъботехник Винсент Фемер

Възстановяването зъби или заместването на липсващ зъб в естетичната област е много деликатно, особено при пациенти с висока линия на усмивката. При изискващи пациенти трябва да се положат големи усилия за намаляване на риска от не идеално оформени или оцветени възстановявания, за да се предпазим естетичен провал. От възстановителна гледна точка вида реконструкцията и материала, от който е направена има значително влияние върху резултата. Текущите опции на възстановителния материал предлагат много естетични характеристики за най- добро копиране на оптичните свойства на зъбите. Цветът, хроматичността и лекотата на естетичните материали (например керамика) са важни параметри. Освен това полупрозрачността е важна от една страна за мимикрията на зъбите, както и за маскиране на обезцветяванията. Структурираният подход за оценка на и създаване на бяла естетика помага за намаляване на риска от неприятни изненади с резултата.
Обезцветените умъртвени опорни зъби са специфично предизвикателство в това отношение, тъй като те не само трябва да могат да бъдат маскирани, но също така могат да бъдат свързани с обезцветявания на меките тъкани. Последните изследвания оценяват прага на видимост на денталното и мукозно/ гингивалното обезцветяване. Тези изследвания показват, че човешкото око улавя обезцветяването на меките тъкани с подобни прагови стойности както би открило зъбното обезцветяване. Следователно розовата естетика е не по-малко важна от бялата естетика. Освен това имплантатните реконструкции върху умъртвени зъби могат да бъдат предизвикателство в това отношение. Ще бъде показано,че сивкавите метални абатмънти и металокерамичните реконструкции водят до тъмно обезцветяване на меките тъкани. В заключение, изборът на материал и възстановителни компоненти е от изключителна важност за всички видове възстановявания. Клиницистите и зъботехниците трябва да са наясно с възможностите и също с ограниченията на текущите възстановители опции.
Цел: Разбиране на потенциала на реконструктивната дентална медицина с нейния потенциал да елиминира усложненията и да постигне предвидим естетичен резултат.
Цели на обучението:
* разбиране на критерия, който влияе на естетиката на зъбите и меките тъкани
* изучаване на видимостта на обезцветяванията
* изучаване на възстановителните опции, техните възможности и ограничения
* изучаване как да се избират възстановителни варианти за предвидима бяла и розова естетика.

Обратно към списъка......